Projekty konkursowe – aktualności

Projekty konkursowe – aktualności

E-Konferencja: Szkoła Ćwiczeń NOW: “NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA” – czyli, co w praktyce oznacza NOW?

Na pytanie postawione w tytule konferencji szkoły ćwiczeń odpowiadały w dniach 7–8 czerwca 2021 r. Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania dorobku, refleksji, a także zmian, które zaistniały w czasie realizacji projektu szkół ćwiczeń.

E-konferencja „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”, która będzie zorganizowana na platformie ORE w dniach 7–8 czerwca 2021 r.

Szkoła ćwiczeń z design thinking jako inspirujące miejsce sukcesu

W szkołach ćwiczeń pracujemy nad tym, aby rozbudowywać i wzmacniać kulturę, która wspiera nieszablonowe działania i schodzenie z utartych szlaków myślenia. Dlatego rozwijamy potencjał twórczy i metodyczny nauczycieli, którzy w swoich działaniach ciągle poszukują nowych rozwiązań w pracy z uczniami.

„Pandemia próbowała pokrzyżować nam plany, ale jej się nie udało – nam tak!” – relacja z spotkania dyrektorów szkół ćwiczeń

Zdalna Szkoła Ćwiczeń 20 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ćwiczeń, które zakończyły realizację projektów konkursowych i działają teraz w okresie zachowania trwałości projektu „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. Tematem przewodnim spotkania była prezentacja działań szkół oraz określenie perspektyw dalszej współpracy.

Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie i jej rola w doskonaleniu nauczycieli

fot.Fotolia.com

9 marca 2021 roku odbyła się pierwsza Konferencja Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele projektu Szkoły ćwiczeń prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dr hab. Kinga Kuszak, Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a także Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu wraz z Ireną Dobrą […]

„Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” konferencja otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń

Logo Szkoły ćwiczeń

22 lutego 2021r. odbyła się konferencja „Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”.

Edukacja w czasach nowych wyzwań

27 stycznia 2021 r. odbyła się e-konferencja Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń „Edukacja w czasach nowych wyzwań”. Tematem przewodnim wirtualnego spotkania były dobre praktyki pracy nauczyciela niezależnie od modelu działań edukacyjnych: stacjonarnego, hybrydowego, czy też zdalnego.

O szkołach ćwiczeń na konferencji IBE

fot. www.ibe.edu.pl

Konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”, odbyła się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej. Odbiorcami wydarzenia byli: przedstawiciele uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.