Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
24 czerwca 2022

Programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014–2020. (więcej…)

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
4 maja 2022

Rekrutacja wykonawców weryfikacji i dostosowania materiałów edukacyjnych do standardu WCAG 2.1

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabór wykonawców usługi weryfikacji i dostosowania do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ). (więcej…)

27 stycznia 2022

Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego – 21 stycznia 2022 roku

W dniu 21 stycznia 2022 roku odbyło się już ostatnie szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego, odpowiedzialnych za weryfikację programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ–KUZ). Szkolenie zostało przeprowadzone na platformie e-learningowej ORE. Wzięło w nim udział 12 ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Po szkoleniu eksperci przystąpią do oceny 19 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 9 branż. (więcej…)

6 grudnia 2021

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych zostały opracowane w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”.

Projekt jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:
a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych (…).

Branża audiowizualna

Branża budowlana

Branża ceramiczno-szklarska

Branża chemiczna

Branża drzewno-meblarska

Branża ekonomiczno-administracyjna

Branża elektroenergetyczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża handlowa

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Branża leśna

Branża mechaniczna

Branża mechaniki precyzyjnej

Branża metalurgiczna

Branża motoryzacyjna

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Branża ogrodnicza

Branża opieki zdrowotnej

Branża poligraficzna

Branża pomocy społecznej

Branża przemysłu mody

Branża rolno-hodowlana

Branża rybacka

Branża spedycyjno-logistyczna

Branża spożywcza

Branża teleinformatyczna

Branża transportu drogowego

Branża transportu kolejowego

Branża transportu wodnego

* Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych nie są w pełni dostępne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Ośrodek Rozwoju Edukacji czyni starania aby zostały dostosowane do standardu WCAG 2.1 AA  i ponownie udostępnione odbiorcom w najbliższych miesiącach.

5 listopada 2021

Szkolenia e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 31 sierpnia – 1 września 2021 oraz 11–12 października 2021

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2021 roku oraz 11–12 października 2021 roku odbyły się kolejne moderowane szkolenia e-learningowe ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ–KUZ). Szkolenia odbywały się na platformie e-learningowej ORE. W obu szkoleniach wzięło udział łącznie 18 ekspertów ds. kształcenia zawodowego. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa