Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

6 grudnia 2021

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych zostały opracowane w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”.

Projekt jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym: a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych (…).

5 listopada 2021

Szkolenia e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 31 sierpnia – 1 września 2021 oraz 11–12 października 2021

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2021 roku oraz 11–12 października 2021 roku odbyły się kolejne moderowane szkolenia e-learningowe ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ–KUZ). Szkolenia odbywały się na platformie e-learningowej ORE. W obu szkoleniach wzięło udział łącznie 18 ekspertów ds. kształcenia zawodowego. (więcej…)

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
18 sierpnia 2021

Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 16-17 sierpnia 2021

W dniach 16–17 sierpnia 2021 roku grupa ośmiu ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), uczestniczyła w szkoleniu, opracowanym na platformie e-learningowej ORE. (więcej…)

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
16 sierpnia 2021

Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 12-13 sierpnia 2021

W dniach 12–13 sierpnia 2021 roku kolejna grupa ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), uczestniczyła w szkoleniu, opracowanym na platformie e-learningowej.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z materiałami na temat założeń projektu, metodologii programów KKZ oraz zasad rozliczania finansowego pracy eksperta. Mieli również możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na forum.

Szkolenie e-learningowe jest odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
9 sierpnia 2021

Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego dla kolejnych 10 branż

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabór ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, transportu kolejowego, ceramiczno-szkolarskiej, rolno-hodowlanej

(więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa