SDRiW – Kalendarium 2013

SDRiW – Kalendarium 2013

Kampania społeczna „Rozmowa to wychowanie”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zwraca uwagę rodziców na aktywne, wspierające słuchanie i codzienną rozmowę z dzieckiem, jako na jeden z fundamentów w budowaniu relacji rodziców z dziećmi. Fundacja "Mamy i Taty” rozpoczęła w mediach kampanię społeczną pt.: "Rozmowa to wychowanie".

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku

Tym razem przyjazne dla Szkoły dla Rodziców i Wychowawców okazało się brzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program Szkoła dla Rodziców został wpisany obok innych szkoleń takich jak: trening interpersonalny, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, florystyczny, kosmetyki z elementami wizażu, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, obsługi wózka widłowego, języka angielskiego, informatyczny i inne do projektu pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój […]

Sprawozdanie z regionalnej konferencji Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny

W dniu 20 listopada 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny. Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz koordynatorzy programu w województwie warmińsko-mazurskim: Grażyna Nowicka i Elżbieta Smolińska. 

Sprawozdanie ze szkolenia pt: „Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli”

W dniach 20-22 maja w Sulejówku odbyło się dwudziestogodzinne szkolenie dla 15 edukatorów, koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nt. Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu (woj. Małopolskie, gmina Brzesko) ukończyło warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 12-ścioro rodziców i wychowawców. Kurs finansowany był przez Burmistrza miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę. Zajęcia dzięki życzliwości dyrektora szkoły pani Agaty Basaraby odbywały się w lokalnej szkole, a prowadziły je pedagog Agnieszka Skołyszewska i psycholog Paulina Jawień.

Wizyta dyrektorów szkół z Litwy

10 kwietnia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Polnej odbyło się spotkanie, w ramach WIZYTY STUDYJNEJ, z 22 dyrektorami szkół oraz pracownikami poradni  psychologiczno-pedagogicznych z Litwy. Warto wspomnieć, że nasi goście to reprezentanci instytucji oświatowych, które realizują program edukacyjny ORE Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Nowa publikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały”

Publikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały” pod red. prof. Edmunda Juśko i dr Marcina Borysa jest cennym zapisem dokumentującym pracę tarnowskiego środowiska wychowawców, psychologów, pedagogów, praktyków specjalizujących się w systemowym organizowaniu oddziaływań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym. W publikacji znajduje się materiał Agnieszki Skołyszewskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako forma wsparcia wychowawczego rodzin na przykładzie działalności psychoedukacyjnej Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie”.

Nowy numer Zeszytów metodycznych Nr 12 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ludzie, program, wydarzenia – wczoraj i dziś

Ukazał się kolejny numer Zeszytów metodycznych Nr 12 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ludzie, program, wydarzenia – wczoraj i dziś opracowany przez Małgorzatę Węgrzecką we współpracy z Joanną Sakowską, Marią Talar i Teresą Woynarowską z okazji dwudziestolecia programu. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Program pomyślany jest tak, aby służył pomocą tym, którzy już doświadczają kłopotów […]

Szkolenia z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkolenia z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”: dla psychologów i pedagogów dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z rodzicami i nauczycielami. Zapisy przyjmuje wyłącznie e-mailem: maria.talar@ore.edu.pl Więcej informacji dla dyrektorów placówek oświatowych i wizytatorów, zapoznające z praktyczną możliwością wychowania podmiotowego (dialogowego), umożliwiające nabycie konkretnych umiejętności budowania relacji międzyludzkich oraz poszerzenie umiejętności kreowania i tworzenia klimatu (podstaw wychowawczych) placówki (środowiska). Więcej informacji dla rodziców na terenie […]

Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2012

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2012 w całym kraju przeprowadzono: 434 czterdziestogodzinne szkolenia dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 5 019 osób, 59 czterdziestogodzinnych szkoleń dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 767 osób, 1 konferencję międzynarodową 7 konferencji regionalnych, 6 seminariów dla realizatorów programu.