Promocja Zdrowia – Aktualności

Promocja Zdrowia – Aktualności

Promocja zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Powstała w celu wspierania działań promujących zdrowie dzieci i młodzieży oraz wzmacniania realizowanej od wielu lat edukacji zdrowotnej w wymiarze praktycznym. Opracowanie składa się z dwóch części i aneksu: W części pierwszej teoretycznej promocja zdrowia została przedstawiona jako ważny obszar działań w szkołach i innych placówkach oświatowych, uzupełniający dotychczas realizowaną edukację zdrowotną i profilaktykę. W części drugiej praktycznej zostały […]

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie. Termin szkolenia: 05 – 30 października 2023 r. Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie. W szkoleniu […]

Kampania społeczna Na Zdrowie

Źródło: https://kampanianazdrowie.pl/

W dniu 13.09.2023 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Na Zdrowie stanowiąca element Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zainicjowana została przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jest prowadzona przez Fundację Poza Schematami. Celem kampanii jest wzrost wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.  Adresowana jest do osób dorosłych a poszczególne treści odnoszą się do wybranych odbiorców: rodziców, kobiet w ciąży, seniorów. Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii. […]

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. IV edycja”.

Źródło: fotolia

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. IV edycja”. Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży. Termin szkolenia: 20 lipca−23 sierpnia 2023 r. Rekrutacja jest możliwa do 18.08.2023 r. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród […]

Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”

Źródło: shutterstock

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”. Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli. Termin szkolenia: 15 czerwca – 10 lipca 2023 r. Cele szkolenia: Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego