Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Instruktorzy

fot. Fotolia.comKomunikat – sprawozdanie za 2018 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu.

Załączniki:

Instruktorem programu pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” może zostać osoba przeszkolona przez upoważnionych trenerów lub Autorów programu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia wyłącznie dla pracowników oświaty – osób, które chcą być instruktorami programu – głównie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych (psychologów, pedagogów).

Standardy rekrutacji instruktorów:

W kursie przygotowującym do wdrażania programu i szkolenia nauczycieli mogą uczestniczyć osoby:

  • posiadające doświadczenie w szkoleniu nauczycieli metodami aktywnymi (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla grup nauczycieli). Mile widziane są osoby posiadające kwalifikacje edukatora lub trenera warsztatu psychoedukacyjnego,
  • posiadające wiedzę w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży oraz podstawową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych.

Szkolenie dla instruktorów programu ma charakter kaskadowy:

I ETAP – kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów (28 godzin dydaktycznych – 3 dni).

II ETAP – przeprowadzenia szkolenia dla rad pedagogicznych w wybranych przez siebie szkołach oraz warsztatu dla realizatorów, wg scenariusza opracowanego przez Autorów programu:

  • przeszkolenie rady pedagogicznej (interaktywny wykład w wymiarze 4 godz. dydaktycznych, prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną).
  • poprowadzenie warsztatu dla realizatorów metody (12-godz. dydaktycznych) – pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli.

III ETAP  – spotkanie superwizyjne. Jest to warunek niezbędny, aby uzyskać certyfikat instruktora Programu.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2019