Szkolenia

Kursy doskonalące dla specjalistów z ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń dla specjalistów szkolnych w zakresie prowadzenia efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły poprzez:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu definiowania zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci w rodzinie.
  2. Nabycie umiejętności uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.
  3. Pogłębienie umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z przemocą, przeprowadzaniem interwencji i psychologicznej pomocy ofiarom przemocy.
  4. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla specjalistów szkolnych.

 

Szkolenia zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Rok

Data

Liczba przeszkolonych osób

2017 16-18.05 17
2016 1-3.03 28
2015 10-12.03 20

2014

25-27.03

27

21-23.01

29

2013

29-31.01

22

2012

25-26.04

20

26-27.03

18

Razem:

8 edycji

181
przeszkolonych osób

 

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada -0001

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji