SDRiW – Kalendarium 2018

SDRiW – Kalendarium 2018

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie

Uznając za ważną potrzebę dalszego upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Wilnie (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba) w dniu 4 października 2018 roku podpisały porozumienie o współpracy.

Wychowanie wraca do szkół – relacja z międzynarodowej konferencji w ORE

Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji

5 lutego 2018 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zatytułowana „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZCIÓW I WYCHOWAWCÓW” w 2017 ROKU

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby: Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli. Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

Międzynarodowa konferencja: Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz wydawnictwo Media Rodzina zapraszają na Międzynarodową konferencję Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, by dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły. Spotkanie, ze specjalnym udziałem Joanny Faber i Julie King, autorek książki „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”, odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-16.15 w Ośrodku Rozwoju Edukacji, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego