Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku

Tym razem przyjazne dla Szkoły dla Rodziców i Wychowawców okazało się brzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program Szkoła dla Rodziców został wpisany obok innych szkoleń takich jak: trening interpersonalny, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, florystyczny, kosmetyki z elementami wizażu, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, obsługi wózka widłowego, języka angielskiego, informatyczny i inne do projektu pn: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

 

Projekt adresowany był do mieszkańców powiatu brzeskiego w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu, zwiększania szans na rynku pracy, nabyciu umiejętności społecznych i praktycznych, a także nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Szkoła dla Rodziców adresowana była do rodziców biorących udział w projekcie, w tym rodziców zastępczych, którym patronuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Po kursach i szkoleniach doskonalących, warsztat o odmiennej tematyce wzbudził początkowo mocne emocje: praca w kręgu, zasady, pojedyncze wypowiadanie się, zadania domowe, zasada punktualności stanowiły odmienne formy pracy i wymagania. Z czasem idea dialogowego wychowania stawała się coraz bardziej zrozumiała i coraz bardziej akceptowana przez uczestniczki. Organizatorzy zadbali o uczestników zapewniając profesjonalną opiekę nad dziećmi uczestników podczas zajęć. Dzieci przez cale 4 godziny bawiły się, rysowały, grały w gry planszowe, oglądały bajki, układały puzzle, jednym słowem rozwijały się równolegle do matek, które brały w tym czasie udział w zajęciach Szkoły dla Rodziców. Dodatkowym urozmaiceniem zajęć był ciepły posiłek dla dzieci, uczestników i prowadzących – w przerwie, co sprzyjało integracji.

 

Po zakończonych zajęciach uczestniczki miały okazję wypowiedzieć się na forum, a także w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej na temat zajęć i własnych korzyści z udziału w nich. Większość uczestniczek ocenia szkolenie jako zadowalające w dużym stopniu pod względem przekazanej wiedzy oraz iż ta wiedza znajdzie w dużym stopniu zastosowanie w praktyce. Atmosfera podczas zajęć oceniona została jako: miła, dobra, otwarta, wesoła. Korzyści osobiste wymieniane przez uczestniczki warsztatu to: więcej pewności w wychowywaniu dzieci, umiejętność rozmawiania o uczuciach, wiedza jak stosować konsekwencje. Na pytanie: „które z zajęć wydają się Pani najbardziej pomocne” uczestniczki niemalże jednogłośnie odpowiedziały, że wszystkie, choć wyeksponowany został „język ja” i wyrażanie oczekiwań. Własne zaangażowanie w udział w zajęciach uczestniczki oceniły jako dobre.
I jak to zwykle bywa- nadszedł czas rozstania. Część uczestniczek brała udział w projekcie od około pół roku, a Szkoła dla Rodziców była jego ostatnim przystankiem. Jak postawienie kropki nad „i” nad pracą włożoną w rozwój osobisty. Pojawiły się pytania: co dalej? Dla części matek także pytanie: czy ten kurs podniesie moje szanse na znalezienie pracy? Tego życzymy poszukującym pracy, a wszystkim mamom i babciom konsekwencji i czerpania jak najwięcej radości z bliskości ze swoimi Pociechami.

Opr. Agnieszka Skołyszewska, Anna Borowiec

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa