Oferta doskonalenia Wydziału Wychowania i Profilaktyki

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Zachowania ryzykowne/problemowe dzieci i młodzieży
szkolenie stacjonarnepracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
2Pozytywny klimat społeczny w klasie i jego wpływ na edukację uczniów (na podstawie programu „Golden Five”)szkolenie online, publikacja elektronicznapracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych,
pedagdzy szkolni
IV kwartał 2020 r.
II kwartał 2021 r.
3Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2020 r.
4Rola wychowawcy w edukacji i rozwoju emocjonalnym ucznia – „Rozumieć emocje i rozmawiać o emocjach dzieci i młodzieży w szkole”szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
I kwartał 2021 r.
5Wsparcie nauczyciela w procesie wychowywania uczniówszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
II kwartał 2021 r.
6Cykl webinariów - zdrowie psychiczne uczniów i pracowników oświatyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III–IV kwartał 2020 r.
7Niebieskie karty w oświacie
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
I kwartał 2021 r.
8Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
II kwartał 2021 r.
9Rola świadka przemocy – profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
10Profilaktyka uzależnień behawioralnych
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
11Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji dzieci i młodzieżyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r..
II kwartał 2021 r.
12Przeciwdziałanie samobójstwom dzieci i młodzieżyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
I–II kwartał 2021 r.
13Ruch i zdrowe żywienie w szkole
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli (koordynatorzy SZPZ)
IV kwartał 2020 r.
14Skuteczna profilaktyka w szkoleszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
15Uczeń z zaburzeniami lękowymiszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
16Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
17Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowieszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
18Upowszechnianie rekomendowanych programów profilaktycznych i produktów ORE
spotkanie informacyjno
-konsultacyjne, sieć wsparcia, publikacja elektroniczna
pracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
rok szkolny 2020/2021
19Koordynowanie rekomendowanych programów profilaktycznych
publikacja elektroniczna (sprawozdanie)pracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
I kwartał 2021 r.
20Kompetencje wychowawcze nauczycieli
publikacja elektronicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli,
pedagodzy szkolni
I–III kwartał 2021 r.
21Wychowanie do wartościpublikacja elektronicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli,
pedagodzy szkolni
I–III kwartał 2021 r.
22Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
23Dobrze ze złością. Seria: Zdrowie psychiczne
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
24Opracowanie materiału edukacyjnego dotyczącego agresji i przemocy rówieśniczejpublikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
25Zarządzanie emocjami – ochrona zdrowia psychicznego
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
IV kwartał 2020 r.
26Skuteczne działania społeczności szkolnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020