Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – informacje dla trenerów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Standardy ewaluacji zewnętrznej

Zwracamy się do edukatorów/koordynatorów o przygotowanie sprawozdań z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2018.

Elektroniczny formularz Sprawozdania znajduje się na  stronie szkolenia.ore.edu.pl. Uwaga: Osoba sporządzająca sprawozdanie i wypełniająca formularz powinna posiadać konto w systemie szkolenia.ore.edu.pl i być zalogowana.

Sprawozdanie składa się z dwóch części:
I. Szkolenia dla profesjonalistów
II. Promocja programu

W polu Edukatorzy – proszę wpisać wszystkie osoby prowadzące szkolenia (pary trenerskie) i wysłać tylko jeden formularz sprawozdawczy.

Ze szkoleń prowadzonych dla rodziców i nauczycieli proszę się sprawozdać na formularzu przeznaczonym dla realizatorów. Więcej informacji na stronie “Informacje dla realizatorów”

Termin sprawozdawczy: 1.01.2018-31.12.2018

Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2019

Standardy przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej:

 • liczebność grupy 10-15 osób;
 • 10 spotkań (40 godz.)

 Zasady przechowywania dokumentacji ewaluacji zewnętrznej:

1. Do ORE trenerzy przesyłają dokumentację wyłącznie w formie elektronicznej:

 • Arkusz realizacji zajęć (Załącznik nr 1);
 • Podliczone wyniki ewaluacji punkt III dla każdego realizatora i V łącznie dla grupy (w dokumencie Ewaluacja Realizatora Załącznik nr 2);
 • Konspekt zajęć;
 • Ewaluację zbiorczą (Załącznik nr 3)
 • Informację o kandydacie na realizatora (Załącznik nr 4).

2. Dokumenty w formie papierowej przechowuje przez dwa lata trener przeprowadzający ewaluację):

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5);
 • Arkusz realizacji zajęć (Załącznik nr 1) (przypominam o standardach „Szkoły …” – liczba uczestników warsztatów minimum 10 osób maksimum 15 osób);
 • Podliczone wyniki ewaluacji punkt III dla każdego realizatora i V łącznie dla grupy.
 • Ankieta audytoryjna na zakończenie zajęć (Załącznik nr 6);
 • Konspekt zajęć (chodzi o sprawdzanie czy przeprowadzono wszystkie przewidziane w programie moduły i czy warsztaty trwały 40 godzin).

3. Po uzyskaniu w punkcie III kwestionariusza  średniej minimum 4,  trener wysyła do ORE, na adres szkoladlarodzicow@ore.edu.pl informację, w której podane będzie imię i nazwisko realizatora, który pozytywnie przeszedł ewaluację zewnętrzną oraz jego adres e-mail.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Arkusz realizacji zajęć
Załącznik nr 2 – Ewaluacja realizatora
Załącznik nr 3 – Ewaluacja zbiorcza
Załącznik nr 4 – Informacja o kandydacie na realizatora
Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 6 – Ankieta audytoryjna

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018

Idź do góry