Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Upowszechnianie programu

SPRAWOZDANIE z realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w 2017 roku:

Program jest realizowany w całej Polsce przez rekomendowanych instruktorów, którzy w 2017 roku przeszkolili:

 • 76 rad pedagogicznych – ogółem 2099 kolejnych nauczycieli, uczestniczących
  w I etapie wrażania programu;
 • 40 grup nowych realizatorów – ogółem 616 nauczycieli, uczestniczących również w II etapie wrażania programu (12 – godzinnym treningu umiejętności prowadzenia interwencji profilaktycznej).

Instruktorzy promowali również program podczas seminariów i konferencji profilaktycznych: odbyło się 20 wydarzeń tego typu, ogółem udział wzięło 580 osób.

Standardy wdrażania program pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w szkołach
i placówkach:

Instruktorzy programu prowadzą szkolenia dla nauczycieli – realizatorów interwencji w szkole. Promują również metodę interwencji na konferencjach profilaktycznych, seminariach, spotkaniach z kadrą kierowniczą szkół lub przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych.

 

Szkolenie dla realizatorów jest dwuetapowe:

Etap I: Szkolenie dla rad pedagogicznych (w wymiarze 3 godzin zegarowych) pt.: Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element programu wychowawczo – profilaktycznego organizowane jest w szkole, która zgłosi gotowość do doskonalenia kompetencji nauczycieli w omawianym zakresie. Do udziału zachęcani są wszyscy nauczyciele (cała rada pedagogiczna).

Treści programowe:

 • Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych i jej praktyczne wykorzystanie.
 • Przedstawienie metody interwencji profilaktycznej.
 • Motywowanie nauczycieli do prowadzenia interwencji.

Etap II: Szkolenie dla nauczycieli – warsztat pt.: Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi przeznaczone jest dla tych osób, które w przyszłości będą podejmować działania interwencyjne i uczestniczyły w I etapie (szkoleniu rady pedagogicznej).

Treści programowe:

 • Zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
 • Rozmowa interwencyjna z uczniem.
 • Rozmowa z rodzicami i pozyskiwanie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka – opracowywanie kontraktu.
 • Monitorowanie realizacji kontraktu.

Wskazane jest, aby szkoły brały pod uwagę oba etapy. Przeprowadzenie tylko jednej części szkolenia (I etapu – dla rady pedagogicznej lub II etapu – dla realizatorów) jest niezgodne z przyjętymi standardami jakości programu.

Dyrektorzy szkół i placówek lub instytucje zamawiają szkolenia bezpośrednio u rekomendowanego instruktora: lista Instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

ORE nie pośredniczy w organizacji szkoleń dla szkół/placówek.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2019

Idź do góry