Sprawozdanie ze szkolenia pt: „Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli”

W dniach 20-22 maja w Sulejówku odbyło się dwudziestogodzinne szkolenie dla 15 edukatorów, koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nt. Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli.

 

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie pozyskiwania rodziców do współpracy przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w szkole oraz pogłębienie umiejętności wspierania nauczycieli i rodziców w konstruktywnym budowaniu relacji; ustalaniu wspólnych celów wychowawczych i wartości.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  1. Model współpracy z rodzicami.
  2. Motywowanie rodziców do współpracy, ustalanie wspólnych celów i wartości, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i reagowanie na opór we współpracy- ćwiczenia praktyczne.
  3. Film edukacyjny -Świadectwa przedstawiające rodziców, którzy podjęli pracę nad zmianą w swoim życiu. Dyskusja.
  4. Analiza trudności, mocnych stron i potrzeb rodziców z którymi pracują uczestnicy. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu.
  5. Praca z rodzicami w kontakcie indywidualnym- określenie problemu, kontrakt, kierunki pracy- ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie prowadziła dr Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, przez kilkanaście lat prowadziła terapię dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców. Autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka Jest konsultantem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka publikacji z zakresu wychowania dziecka oraz pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania?, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006 oraz Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? PARPA MEDIA 2009.

Oprac:. Maria Talar

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego