Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Co można zrobić, aby nie brakowało przyjaznych i życzliwych relacji w szkole? Program „Mediacje rówieśnicze”
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny – krok po kroku
 3. Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego
 4. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 5. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami – E. Węgrzyn-Jonek
 6. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 7. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 8. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 9. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 10. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 11. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 12. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 13. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 14. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 15. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 16. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 17. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 18. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 19. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 20. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 21. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 22. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 23. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 24. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)
 25. Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2019

Idź do góry