Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego
 2. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 3. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami - E. Węgrzyn-Jonek
 4. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 5. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 6. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 7. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 8. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 9. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 10. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 11. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 12. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 13. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 14. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 15. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 16. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 17. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 18. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 19. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 20. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 21. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 22. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)
 23. Program wychowawczo-profilaktyczny - krok po kroku

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018

Idź do góry