Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Z.B. Gaś, W. Poleszak
 2. Halina Czerwińska „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” a działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły
 3. Co można zrobić, aby nie brakowało przyjaznych i życzliwych relacji w szkole? Program „Mediacje rówieśnicze”
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny – krok po kroku
 5. Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego
 6. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 7. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami – E. Węgrzyn-Jonek
 8. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 9. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 10. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 11. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 12. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 13. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 14. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 15. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 16. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 17. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 18. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 19. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 20. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 21. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 22. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 23. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 24. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 25. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 26. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)
 27. Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 28. Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia
 29. Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019

Idź do góry