Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 2. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami - E. Węgrzyn-Jonek
 3. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 4. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 5. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 6. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 7. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 8. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 9. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 10. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 11. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 12. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 13. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 14. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 15. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 16. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 17. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 18. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 19. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 20. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 21. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji