Trenerzy Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

alt

Doświadczeni realizatorzy, którzy otrzymali od Ośrodka Rozwoju Edukacji certyfikat TRENERA.

Uprawnienia:

 • Szkolenie realizatorów;
 • Organizowanie/prowadzenie seminariów dla realizatorów;
 • Prowadzenie konsultacji, superwizji oraz grup wsparcia dla realizatorów;
 • Przeprowadzanie ewaluacji zgodnie z narzędziami opracowanymi w ORE dla celów ewaluacji zewnętrznej.

Zadania:

 • Animowanie i wspieranie działań z obszaru problematyki wychowawczej (promocja, konferencje itp.)
 • Ścisła współpraca z realizatorami na trenie swojego rejonu
 • Monitoring programu
  -bazy realizatorów
  – bazy beneficjentów Programu
  – ewaluacja realizatorów
 • Współpraca z ORE
  – sprawozdawczość
  – udział w seminariach
  – realizacja powierzonych zadań zgodnie z procedurami i standardami określonymi przez ORE.

Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Załączniki:

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa