Realizatorzy Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Logo programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Psycholodzy/pedagodzy posiadający:

  • duże doświadczenie w prowadzeniu pracy psychoedukacyjnej z grupą dorosłych;
  • przynajmniej minimum umiejętności terapeutycznych (np. ukończona socjoterapia),
  • ukończyli szkolenia €žSzkoła dla Rodziców i Wychowawców” (w CMPPP/ORE lub u uprawnionego trenera).
  • posiadają certyfikat realizatora programu wydany przez ORE.

Uprawnienia: prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, nauczycieli.


Uprzejmie informujemy, że dotychczas umieszczenie Państwa w banku realizatorów na stronach internetowych odbywało się na podstawie przesłanego przez Państwa zgłoszenia.

Informujemy niniejszym Państwa, że z dniem 31 grudnia 2008 roku został usunięty dotychczasowy bank realizatorów. Tworzony jest obecnie nowy bank złożony tylko z osób które pozytywnie przeszły ewaluację zewnętrzną. Bank będzie pełnił funkcje nie tylko informacyjną, ale dla Państwa będzie równocześnie oznaczał REKOMENDACJĘ Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W związku z powyższym informujemy, że powinniście się Państwo jak najszybciej skontaktować z trenerem, odpowiedzialnym na terenie Państwa województwa za przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej realizatorów Ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Osobę tę należy, poinformować kiedy i gdzie prowadzicie Państwo zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, aby umożliwić mu przeprowadzenie koniecznej ewaluacji. Lista osób uprawnionych do przeprowadzenia ewaluacji


Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Maria Talar maria.talar@ore.edu.pl

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021