Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Instruktorzy – Lista

Lista zawiera nazwiska osób upoważnionych i rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do prowadzenia szkoleń w ramach wdrażania programu „Szkolna interwencja profilaktyczna”:

Lista instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Instruktorzy przeszkoleni w Ośrodku Rozwoju Edukacji (lub w latach wcześniejszych w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), którzy chcieliby uzyskać rekomendację ORE i znaleźć się na ww. liście, proszeni są o kontakt z koordynatorem programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”:

Dorota Macander: E- mail dorota.macander@ore.edu.pl / tel. 22 570 83 06.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018

Idź do góry