Akty prawne – WYBÓR

Ważne w programie Szkolnej Interwencji Profilaktycznej jest zapoznanie rady pedagogicznej z aktualnymi aktami prawa, wymagającymi od szkoły konkretnych zachowań w sytuacji kontaktu uczniów z substancjami psychoaktywnymi. Również w rozmowie z samymi uczniami ważne jest odwoływanie się do bieżących przepisów.

By umożliwić dostęp do zawsze aktualnej wersji ustaw dotyczących omawianej tematyki, zdecydowaliśmy się na odwołanie w podręcznikach dla realizatorów i trenerów programu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej do strony internetowej, na której możemy na bieżąco aktualizować dokumenty.

Poniżej znajdą Państwo plik PDF do pobrania z wyborem poszczególnych artykułów z konwencji i ustaw, a także linki do cytowanych aktów prawnych w pełnej wersji.

Odwołujemy się do następujących dokumentów:

  • Konwencja o prawach dziecka
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Treści są zaktualizowane na dzień 31 marca 2023 r.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2023