SDRiW – Kalendarium 2015

SDRiW – Kalendarium 2015

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2015

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2015 roku. Formularz sprawozdawczy dla realizatorów znajduje się na stronie szkolenia.ore.edu.pl, więcej informacji… Formularz sprawozdawczy dla edukatorów/koordynatorów znajduje się na stronie szkolenia.ore.edu.pl, więcej informacji…

Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół – relacja ze spotkania

W dniu 28 września odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie, którego celem było przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz pokazanie, jakie znaczenie dla rozwoju szkoły ma współpraca rodziców i nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień wychowawczych i profilaktycznych oraz wymienić się doświadczeniami na temat sprawdzonych działań, które może prowadzić szkoła w tym zakresie. Czytaj więcej

Konferencja i szkolenie dla realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję pt. „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku w Warszawie w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

Szkoła dialogu. Książka. Prezentacje multimedialne. Arkusze ćwiczeń.

Polecamy książkę Barbary Charczuk pt. Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami. Czy można sobie wyobrazić szkołę bez rodziców? Oczywiście nie. Rodzice zawsze stoją za dzieckiem. A bez dziecka nie byłoby szkoły i niepotrzebni byliby nauczyciele. Można zatem powiedzieć, że nauczyciele są „skazani” na kontakty z rodzicami. W książce znalazły się odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących organizowania współpracy z rodzicami oraz propozycja wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez udział w zajęciach […]

Seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w Sulejówku odbyło się doroczne seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które poprowadziła Joanna Sakowska – autorka programu. W programie seminarium znalazły się wymiana doświadczeń edukatorów programu z realizacji programu w 2014 r. oraz wypracowanie strategii działań na rok 2015 w zakresie wdrażania i upowszechniania ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w pigułce. Samouczek wychowawczy

Książka pełni funkcję samouczka wychowawczego dla rodziców, którzy chcą dostać szybkie i skuteczne lekarstwo na rozwiązanie zaistniałego problemu wychowawczego z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że tak, jak w przypadku leczenia chorego, istnieją pewne warunki podawania lekarstwa, podobnie w sytuacji rozwiązywania problemów wychowawczych istnieją dwa podstawowe warunki. Po pierwsze – SZACUNEK, po drugie – CIERPLIWOŚĆ, które muszą być stosowane niezależnie od problemu i wieku dziecka. Tylko wtedy […]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie z nauką języka migowego

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie od 13 lutego 2015 r. do r. do 24 kwietnia 2015 r. zrealizowano warsztaty umiejętności wychowawczych wg propozycji Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cz. I. Zajęcia z grupą słyszących i niesłyszących rodziców uczniów prowadziła Wiesława Michałowska – Nowak pedagog oraz Jolanta Lubkiewicz i Dorota Marzewska, które są tłumaczami i absolwentami „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I.

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2014 roku

W 2014 roku na ternie całego kraju zrealizowano 375 czterdziestogodzinnych szkoleń dla 4761 osób. Realizatorzy przeprowadzili szkolenia dla 304 grup, w których uczestniczyło 3427 rodziców i 402 nauczycieli z 1707 placówek. Edukatorzy programu przeprowadzili 71 grup szkoleniowych dla 932 realizatorów programu z 319 placówek. Więcej informacji

Szkolenie dla rodziców w Ochotnicy Górnej

Jesienią 2014 roku zajęcia „Szkoły dla rodziców” odbyły się dla dwunastu osób, kadry Niepublicznego Przedszkola w Ochotnicy Górnej prowadzonym przez firmę Cezar Sp. z o.o. Organizatorem warsztatów była Pracownia Psychoedukacji SUSTINE, zajęcia prowadzi Małgorzata Cwener właściciel pracowni oraz koordynator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Krakowie. Pracownia Psychoedukacji SUSTINE planuje organizację zajęć warsztatowych w innych przedszkolach prowadzonych przez firmę Cezar Sp. z o.o. aby […]

Szkolenie dla profesjonalistów w Jabłonce na Orawie

W dniach 20,21,22 lutego oraz 20, 21 i 22 marca 2015 w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkolaki to my” w Jabłonce na Orawie odbyło się szkolenie profesjonalistów, którzy będą niebawem realizować zajęcia dla rodziców przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział piętnaście osób- nauczycieli oraz specjalistów, którzy na co dzień zajmują się dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Uczestnikom zajęć warsztatowych zależy na tym aby oddane pod ich opiekę dzieci stymulowane były do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Chcą […]