Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Zmieniająca się szkoła − doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych w duchu zrównoważonego rozwoju

Projekt Zmieniająca się szkoła to program doskonalenia zawodowego skierowany do nauczycieli języków obcych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach projektu Comeniusa stworzono, przetestowano i przygotowano implementację kursu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. W Polsce kurs był wykorzystywany początkowo wyłącznie w ramach doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego, obecnie prowadzone są szkolenia po niemiecku dla nauczycieli języka niemieckiego oraz po polsku dla nauczycieli wszystkich języków obcych. Główne cele projektu […]

Szkoła wobec wyzwań migracyjnych

  Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem szkół, które nagle stanęły przed problemem związanym z integracją oraz nauczaniem dzieci cudzoziemskich. Publikacja dostępna w dziale Materiały do pobrania  Zgodnie z polską Konstytucją i z międzynarodową Konwencją Praw Dziecka każde dziecko ma prawo do edukacji – niezależnie od narodowości, wyznania czy statusu prawnego. Prawa dzieci-cudzoziemców do edukacji reguluje ustawa o systemie oświaty (art. 94). Zgodnie z tą ustawą: Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają […]

Konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie”

W ramach polskiej prezydencji w Radzie UE w dniach 28-29 września 2011 r., w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, odbędzie się konferencja   „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” .   Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytetem Warszawskim, Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. […]

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych) oraz świadomości i ekspresji kulturowej; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, […]

LdL czyli uczenie się poprzez nauczanie

LdL (niem. Lernen durch Lehren) to metoda prowadzenia lekcji, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie. Prowadzący uczeń ustala z nauczycielem tematykę zajęć, samodzielnie przygotowuje przebieg lekcji i materiały potrzebne do jej realizacji. Zadaniem ucznia prowadzącego nie jest wygłoszenie referatu, lecz zorganizowanie zajęć tak, aby pozostali uczniowie byli maksymalnie aktywni. W LdL uczniowie uczą uczniów. Nauczyciel pomaga, gdy zachodzi taka konieczność. Twórcą metody LdL jest […]

Opis metody LdL

LdL (niem. Lernen durch Lehren) to metoda prowadzenia lekcji, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie. Prowadzący uczeń ustala z nauczycielem tematykę zajęć, samodzielnie przygotowuje przebieg lekcji i materiały potrzebne do jej realizacji. Zadaniem ucznia prowadzącego nie jest wygłoszenie referatu, lecz zorganizowanie zajęć tak, aby pozostali uczniowie byli maksymalnie aktywni. W LdL uczniowie uczą uczniów. Nauczyciel pomaga, gdy zachodzi taka konieczność. Twórcą metody LdL jest niemiecki […]

Metoda LdL – konkurs 2012

Prezentujemy filmy z lekcji języka niemieckiego i angielskiego nagrodzone w konkursie LdL Nasze talenty – prowadzę lekcję języka obcego w roku 2012:  

Nauczanie dwujęzyczne w woj. zachodniopomorskim

Nauczanie dwujęzyczne w woj. zachodniopomorskim j. angielski Gimnazjum Zobacz listę Liceum Zobacz listę j. niemiecki Przedszkole Zobacz listę Gimnazjum Zobacz listę Liceum Zobacz listę j. hiszpański Gimnazjum Zobacz listę j. włoski Gimnazjum Zobacz listę