PEPELINO. Europejskie portfolio dla studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wielojęzyczność i międzykulturowość w wychowaniu przedszkolnym.

Publikacja przeznaczona dla studentów i nauczycieli  wychowania przedszkolnego, dostosowana do procesu autorefleksji i wspomagająca samoocenę kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi w wieku poniżej lat 7, zainteresowanych rozwijaniem warsztatu zawodowego. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarówno osobiste zaangażowanie, jak i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

PEPELINO ma zachęcać do rozważania kwestii edukacyjnych związanych z nabywaniem języków i dotyczących socjalizacji dziecka, rozwoju kompetencji różnojęzycznych, edukacji międzykulturowej oraz respektowania zasobów językowych dzieci w programach nauczania w różnych kontekstach uczenia się.

Dokument został opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy oraz nauczycieli z 33 państw członkowskich EMCL i innych krajów.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019