Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Z programowaniem za pan brat – scenariusze zajęć

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz innych przedmiotów powstała w wyniku przeprowadzenia przez ORE konkursu „Z programowaniem za pan brat”. Nagrodzono w nim 3 zestawy scenariuszy zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Mogą one posłużyć jako gotowe konspekty lub inspiracje służące realizacji podstawy programowej w zakresie kodowania, programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego uczniów. Warto wykorzystać […]

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka”. Szkolenie odbędzie się w dniach 4–5.04.2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku,ul. Paderewskiego 77.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury. W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły […]

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”

„Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 marca 2020 r.

ORE w audycji Polskiego Radia Dzieciom

Zachęcamy rodziców i wychowawców do wysłuchania audycji radiowej na temat  technik uczenia się i zapamiętywania informacji, z udziałem naszej koleżanki Anny Kasperskiej-Gochny, pracownika Wydziału Rozwoju Kluczowych Kompetencji Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyskusja w studio radiowym toczyła się wokół trendów w nauczaniu i uczeniu się oraz odpowiedzi szkoły na potrzeby dzisiejszej młodzieży. Przedstawiono ofertę  ORE w obszarze wspierania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz w kontekście współpracy z rodzicami – pierwszymi wychowawcami […]

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” – relacja

Uczestnicy wraz z trenarami

W dniach 5–6.12.2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyły się warsztaty dotyczące edukacji dwujęzycznej realizowanej z wykorzystywaniem metody CLIL. Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu.

Poradniki „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej”

Zestaw 13 zeszytów przedmiotowych z serii „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” został przygotowany przez twórców podstawy programowej obowiązującej w liceach i technikach od września 2019 r. Zawiera zarówno teoretyczne rozważania dotyczące treści aktu prawnego, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zapisy w codziennej pracy.

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators.

Finał międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera galę z okazji I. edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się gala z okazji I edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego oraz rozstrzygnięcie dwóch konkursów (dla uczniów i nauczycieli). Uroczystość otworzyli: Marzenna Habib, p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet.