DELFORT

Program DELFORT 1 grudnia 2021 roku obchodził dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji odbyła się konferencja w formie zdalnej – Jubileusz dwudziestolecia programu DELFORT, na której, miedzy innymi, ogłoszono wyniki konkursu DELFORT w akcji.

Konkurs rozpisano dla czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się językiem niemieckim oraz aktywnie korzystających  z naszej oferty szkoleniowej.

Filmy, które powstały jako efekt pracy uczniów i nauczycieli (doskonalących się w ramach programu DELFORT).


Program DELFORT to ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, który powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe-Institut w Warszawie i w Krakowie. W tym roku  planowana jest jubileuszowa konferencja z okazji dwudziestolecia programu. Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

Głównymi celami programu są:

  1. wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego
  2. wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego
  3. utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych
  4. efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe-Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują.

Program DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej.

DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORTU centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Każdego roku w szkoleniach bierze udział około tysiąca nauczycieli.

W ramach DELFORTu regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach programu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez trenerów  i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników:

LIDERZY PROGRAMU DELFORT

Lp.Imię i NazwiskoRegionKontakt
1.Małgorzata Fojeckalubuskifojecka.m@op.pl
2.Aneta Gładysmazowieckiagladys712@gmail.com
3.Adam Grodekłódzkigro78@wp.pl
tel. 600 653 103
4.Ksenia Herbst-Buchwaldwielkopolski, kujawsko-pomorskixeniaherbst@gmail.com
5.Małgorzata Kupisopolski, dolnośląskigosiakupis@wp.pl
tel. 603 344 908
6.Krystyna Łuniewskapodlaskikrystynaluniewska85@gmail.com
tel. 510 899 749
7.Aleksandra Łyp-Bieleckaśląski, dolnośląskiabalb@o2.pl
8.Iwona Machowiczlubelskiiwonamachowicz@wp.pl
9.Dorota Niewiadomskapomorski, zachodniopomorskidelfort.pom.gi@gmail.com
tel. 501 537 122
10.Agnieszka Siutapodkarpackiagas@autograf.pl
11.Jolanta Bilska-Siulimaświętokrzyskisamba7@hotmail.de
12.Aneta Rylska-Juruśmałopolskiarjbreslau@op.pl
13.Bartosz  Czerwińskiwarmińsko-mazurskibartosz.czerwinski@icloud.com

Wiosną 2020 roku szkolenia stacjonarne zostały zawieszone. Zainteresowani doskonaleniem specjaliści spotykali się online – na webinariach o zróżnicowanej tematyce.

W tym roku szkolnym, 2021/2022, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Szkolenia programu DELFORT

lp.NazwaProwadzącyFormaAdresatTermin
1.Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – równie onlineDorota NiewiadomskaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim21.09.2021 (wtorek)
17:30 –19:00
2.Zrównoważony rozwój i ekologia – czyli ile CLIL-u na lekcji języka niemieckiego?, cz. IMałgorzata Kupis-WielgusonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim21.09.2021 (wtorek)
17:00 –18:30
3.Zrównoważony rozwój i ekologia – czyli ile CLIL-u na lekcji języka niemieckiego?, cz. IIMałgorzata Kupis-WielgusonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim23.09.2021 (czwartek)
17:00-18:30
4. Komiksy i powieści graficzne na lekcji języka niemieckiegoAleksandra Łyp-BieleckaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim28.09.2021 (wtorek)
17:30- 19:00
5.Czynniki i działania nauczyciela motywujące i demotywujące ucznia do nauki języka niemieckiegoKrystyna ŁuniewskaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim30.09.2021 (czwartek)
17:00-18:30
6. Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiegoAdam GrodekonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim12.10.2021 (wtorek)
17:00-18:30
7. Komiksy i powieści graficzne na lekcji języka niemieckiegoAleksandra Łyp-BieleckaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim12.10.2021 (wtorek)
17:30-19:00
8.Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego stacjonarnie i onlineIwona MachowiczonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim19.10.2021 (wtorek)
17:00-18:30
9.Informacja zwrotna i ewaluacjaMałgorzata FojeckastacjonanreCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim21.10.2021 (czwartek)
15:30-18:30
10.Gramatyka jako przeżycie na lekcji stacjonarnej i onlineAgnieszka SiutaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim21.10.2021 (czwartek)
17:00-18:30
11.Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również onlineDorota NiewiadomskastacjonarneCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim23.10.2021 (sobota)
10:00 – 11:30
12.Przybornik metodyczny – wybór wydajnych ćwiczeń podstawą sukcesu w praktyce szkolnej na zdalnych i stacjonarnych lekcjach języka niemieckiegoAneta Rylska-JuruśonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim23.10.2021 (sobota)
10:00 – 11:30
13.Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego, również online – z wykorzystaniem metody opowiadania historiiBartosz CzerwińskistacjonarnieCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim23.10.2021 (sobota)
9:00-12:15
14.Komiksy i inne kreatywne zadania rozwijające sprawność pisania i czytania na lekcji języka niemieckiegoAleksandra Łyp-BieleckastacjonarneCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim25.10.2021 (poniedziałek) 15:30-18:30
15.Aktywizacja uczniów na stacjonarnej i zdalnej lekcji języka niemieckiegoKsenia Herbst-BuchwaldonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim26.10.2021 (wtorek)
17:00-18:30
16.Gramatyka jako przeżycie na lekcji stacjonarnej i onlineAgnieszka SiutaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim26.10.2021 (wtorek)
17:00-18:30
17.Czynniki i działania nauczyciela motywujące i demotywujące ucznia do nauki języka niemieckiegoKrystyna ŁuniewskaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim28.10.2021 (czwartek)
17:00-18:30
18.Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również onlineDorota NiewiadomskastacjonarneCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim06.11.2021
(sobota)
9:30-12:45
19.Gramatyka na lekcji języka niemieckiego stacjonarnej i online, synchronicznie i asynchronicznieIwona MachowiczonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim09.11.2021 (wtorek)
17:00-18:30
20.Flipped Classroom – odwrócona lekcjaDorota NiewiadomskaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim18.11.2021 (czwartek)
17:00-18:30
21.Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem interakcji w oparciu o gamingowe aktywności z GeniallyAneta Rylska-JuruśonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim13.11.2021 (sobota)
10:00-11:30
22.Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiegoAdam GrodekonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim23.11.2021 (wtorek)
17:00-18:30
23.Aktywacja uczniów – praktyczne rozwiązania na lekcję stacjonarną i zdalnąMałgorzata FojeckaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim24.11.2021
(środa)
17:00-18:30
24.Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego – online i offlineJolanta Bilska-SulimaonlineCzynni zawodowo i pracujący  w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim24.11.2021
(środa)
17:00-18:30

Kontakt do koordynatorki Goethe-Insitut:

Patrycja Tajer
Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch
Koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych
tel: + 48 22 5059022, e-mail: patrycja.tajer@goethe.de

Kontakt do koordynatorki ORE:
Anna Susek
Starszy specjalista ds. języków romańskich
tel.: (22) 345 37 75, wew.: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa