DELFORT

Szkolenia online – webinaria w ramach programu DELFORT

Regionalne szkolenia stacjonarne zostały zawieszone, ale wspólnie z Goethe Institut, chcielibyśmy zaprosić na spotkania online – webinaria, których tematyka jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się również nowe zagadnienia dotyczące nauczania języka niemieckiego zdalnie.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE i rejestracji na webinaria na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Czerwcowe webinaria w ramach Delfortu

Anna Susek
specjalistka ds. języków romańskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Ogólnopolski Projekt Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

 Sieć Ekspertów Programu DELFORT

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w całym kraju.

Liderzy i regiony

 1. województwo lubuskie
  lider: Małgorzata Fojecka
  fojecka.m@op.pl
  tel. 607 354 108
 2. województwo mazowieckie
  lider: Aneta Gładys
  agladys712@gmail.com
  tel. 607 354 108
 3. województwo świętokrzyskie i łódzkie
  lider: Adam Grodek
  gro78@wp.pl
  tel. 600 653 103
 4. województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie
  lider: Ksenia Herbst-Buchwald
  xeniaherbst@gmail.com
 5. województwo opolskie i dolnośląskie
  lider: Małgorzata Kupis
  gosiakupis@wp.pl

  tel. 603 344 908
 6. województwo podlaskie
  lider: Krystyna Łuniewska
  krystynaluniewska85@gmail.com 
 7. województwo śląskie i dolnośląskie
  lider: Aleksandra Łyp-Bielecka
  abalb@o2.pl
 8. województwo lubelskie
  lider: Iwona Machowicz
  iwonamachowicz@wp.pl
 9. województwo pomorskie, zachodniopomorski
  lider: Dorota Niewiadomska
  delfort.pom.gi@gmail.com
  tel. 501 537 122
 10. województwo podkarpackie
  lider: Agnieszka Siuta
  agas@autograf.pl
 11. województwo małopolskie
  lider: Waldemar Grzebień
  waldkamm@interia.pl
  tel. 608 523 198
 12. Agnieszka Krajewska
  tel.: 600 715 052

Projekt DELFORT powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe -Institut w Warszawie i Krakowie.
Głównymi celami projektu są:

 1. Wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego,
 2. Wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego,
 3. Utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych,
 4. Efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe – Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują.

Od roku 2001 projekt realizowano w różnych formach, obecnie tematyka realizowanych szkoleń obejmuje następujące obszary:

 1. Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego
 2. Uczenie się przez współdziałanie.
 3. Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego
 4. Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego.
 5. Skuteczne strategie w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego
 6. Uatrakcyjnienie pracy z podręcznikiem.
 7. Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności
 8. Podcasty na lekcji niemieckiego.

Projekt DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej.

Projekt DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORTU centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Do chwili obecnej uczestniczyło w nich przeszło 6000 nauczycieli.

W ramach DELFORTu regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach projektu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez teacher trainerów i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników. W sumie od początku istnienia DELFORTU regionalnego przeszkolono w regionach ponad 5000 osób.

Projekt DELFORT jest finansowany przez ORE, dawniej przez. CODN, ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przez Goethe – Institut ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

W roku 2002 program otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej EUOROPEAN LABEL za nowatorskie rozwiązania w zakresie nauczania języków obcych.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020