DELFORT

KONKURS „DELFORT w akcji”

Program DELFORT 1 grudnia 2021 roku obchodził dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji odbyła się konferencja w formie zdalnej – Jubileusz dwudziestolecia programu DELFORT, na której, miedzy innymi, ogłoszono wyniki konkursu DELFORT w akcji.

Konkurs rozpisano dla czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się językiem niemieckim oraz aktywnie korzystających  z naszej oferty szkoleniowej.

Filmy, które powstały jako efekt pracy uczniów i nauczycieli (doskonalących się w ramach programu DELFORT).

Wspólnie z Goethe Institut serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  konkursu:

  • czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego,
  • nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmującym się językiem niemieckim,

znających ogólnopolski program szkoleniowy DELFORT i aktywnie korzystających
z oferty szkoleniowej w ramach niniejszego programu.

  • Pokaż nam jak zainspirowaliśmy Cię do pracy z uczniami.
  • Opowiedz nam, które metody/techniki prezentowane podczas naszych warsztatów stosujesz na swoich lekcjach.
  • Zaprezentuj wraz ze swoimi uczniami, jak pomagamy uatrakcyjnić lekcję języka niemieckiego i pomagamy motywować uczennice i uczniów do nauki.

Parce konkursowe w formie krótkiego filmu (1,5 max. 2 minuty) należy przesłać do 05.06.2022 na adres: Patrycja.Tajer@goethe.de. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu


Program DELFORT to ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, który powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe-Institut w Warszawie i w Krakowie. W tym roku  planowana jest jubileuszowa konferencja z okazji dwudziestolecia programu. Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

Głównymi celami programu są:

  1. wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego
  2. wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego
  3. utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych
  4. efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe-Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują.

Program DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej.

DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORTU centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Każdego roku w szkoleniach bierze udział około tysiąca nauczycieli.

W ramach DELFORTu regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach programu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez trenerów  i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników:

Wiosną 2020 roku szkolenia stacjonarne zostały zawieszone. Zainteresowani doskonaleniem specjaliści spotykali się online – na webinariach o zróżnicowanej tematyce.

W tym roku szkolnym, 2021/2022, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Kontakt do koordynatorki Goethe-Insitut:

Patrycja Tajer
Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch
Koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych
tel: + 48 22 5059022, e-mail: patrycja.tajer@goethe.de

Kontakt do koordynatorki ORE:
Anna Susek
Starszy specjalista ds. języków romańskich
tel.: (22) 345 37 75, wew.: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa