Poradnik metodyczny. Szkoły ćwiczeń w relacji z pandemią. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych a edukacja zdalna i hybrydowa w kształceniu zintegrowanym na I etapie edukacyjnym

Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ćwiczeń, poświęcony rozwijaniu kompetencji przyrodniczych uczniów I etapu edukacyjnego, uczących się w systemie edukacji zdalnej i hybrydowej w warunkach kształcenia zintegrowanego. Zdaniem autorki należy tworzyć wszelkie możliwe okoliczności do doświadczania przez dzieci przeżyć przyrodniczych, estetycznych i artystycznych, naukowych, kulturalnych i społecznych. Trzeba dążyć, aby na zajęciach szkolnych dzieci uczyły się badać i dociekać, ale też marzyć i bawić wyobraźnią. Uczniowie tak przygotowywani do życia, będą rozumieli otaczający świat i czuli się jego rzeczywistymi i odpowiedzialnymi uczestnikami. Nauczycielom i rodzicom autorka rekomenduje w pracy na odległość nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, narzędzia i przykłady dobrych praktyk.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa