Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Waldemar Krawiec
tel. 22 345 37 48
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Cyfrowych
Paweł Stępniak
tel. 22 345 37 90
pawel.stepniak@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych
Agnieszka Jaworska
agnieszka.jaworska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 29

Anna Kasperska-Gochna
anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 73

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Agnieszka Pietryka
tel. 22 3453725
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Anna Susek
tel. 22 345 37 75
anna.susek@ore.edu.pl

Marina Warsimaszwili
tel. 22 345 37 74
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018

Idź do góry