Warsztaty wprowadzające do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

©-alrika/Photogenica
©-alrika/Photogenica

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz pracowników placówek doskonalenia do udziału w warsztatach wprowadzających do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Przedstawimy najważniejsze założenia oraz metody i formy pracy rozwijające u uczniów kompetencje świadomego rozumienia prawa humanitarnego w kontekście najnowszych wydarzeń na świecie.

Warsztaty obejmuje dwa dwugodzinne spotkania online na platformie Clickmeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Spotkania online odbędą się w dniach  16 oraz 17 grudnia 2021 r., w godz. 18:30–20:00

Szczegóły dotyczące szkolenia i zapisy za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkoleń ORE.

Szkolenie jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021