Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 6-10 lat

“Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się, który umożliwia uczniowi zaprezentowanie umiejętności językowych i doświadczeń interkulturowych. Portfolio adresowane jest do dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. „Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B1 i dotyczy doświadczeń oraz umiejętności zarówno językowych, jak i interkulturowych dziecka we wszystkich znanych mu językach. Wykazy umiejętności w obrębie każdego poziomu są dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka w młodszym wieku szkolnym. Przewodnikiem dzieci po Europejskim portfolio językowym dla dzieci od 6 do 10 lat jest smok Europek. Ta sympatyczna postać wyjaśnia dzieciom, czym jest portfolio językowe i w jaki sposób się nim posługiwać. Pojawia się na wielu stronach i wprowadza dzieci w świat swoich doświadczeń językowych i kulturowych, zachęcając je do wykonywania kolejnych zadań.”[1]

EPJ dla dzieci w wieku 6-10 lat zawiera:

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły podstawowe do współpracy w ramach projektu upowszechniania Europejskiego Portfolio Językowego. Nauczycielom zainteresowanym pracą z Europejskim Portfolio Językowego dla dzieci w wieku 6-10 lat, ORE przekaże bezpłatne egzemplarze portfolio dla uczniów wraz z poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Podstawą do uzyskania materiałów jest wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zamówienia na adres:

Justyna Maziarska-Lesisz
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych,
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

lub mailem: justyna.lesisz@ore.edu.pl

Materiały będą dystrybuowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania zasobów. Koszty dostarczenia zamówienia ponosi strona Zamawiająca (istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego).

[1] Europek na zajęciach języków – poradnik dla nauczycieli i rodziców, M. Pamuła, A. Bajorek, I. Bartosz-Przybyło, D. Sikora-Banasik, ORE, Warszawa 2013

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Idź do góry