Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Podpisanie Memorandum dotyczącego współpracy w ramach nowego polsko-hiszpańskiego projektu RedELEProf

15 grudnia 2016 r. gościem Ośrodka Rozwoju Edukacji był Joaquín Támara Espot Radca ds. Edukacji z Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii, który reprezentował  Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii. W spotkaniu wzięła również udział dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE. Przedstawiciele instytucji edukacyjnych podpisali Memorandum dotyczące współpracy w ramach nowego polsko-hiszpańskiego projektu RedELEProf (Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego).

Frankofonia – szkolenia

Warsztaty zrealizowane w 2019 Data Tytuł 7–8 czerwca 2019 Podejście zadaniowe i  inne  strategie na  lekcjach języka francuskiego Isabelle Delnooz,  specjalistka i konsultantka ds. nauczania języka francuskiego jako obcego w Haute Ecole Autonome de la Communauté germanophone i w Niemieckojęzycznej Wspólnocie w Belg 29 listopada – 1 grudnia 2019  Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego Christian Noyon, Nauczyciel  języka francuskiego jako obcego, Kierownik […]

Frankofonia

Frankofonia to wspólnota ludzi porozumiewających się językiem francuskim na świecie, jak również nazwa projektu w ramach którego podejmowane są działania mające na celu odkrywanie i promowanie różnorodności kultur w języku francuskim. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Regionu Stołecznego Brukseli. W tej chwili realizowany jest nowy […]

Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 3-6 lat

„Moje pierwsze europejskie portfolio językowe” jest adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Jego zadaniem jest nauczyć dziecko obserwacji procesu uczenia się i poznawania innych kultur i języków. Dodatkowo portfolio ułatwia dziecku oraz innym osobom zainteresowanym edukacją dziecka ocenę umiejętności językowych. Portfolio ma zmotywować dzieci do dalszej nauki, nie tylko na zajęciach językowych, ale również poza nimi (w trakcie podróży, lektur, rozmów z innymi ludźmi). Dzięki obserwacji […]

Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 6–10 lat

„Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się, który umożliwia uczniowi zaprezentowanie umiejętności językowych i doświadczeń interkulturowych. Portfolio adresowane jest do dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. „Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 […]

Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 10-15 lat

„Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat” jest dokumentem towarzyszącym uczniowi w procesie uczenia się języka oraz zdobywania doświadczeń interkulturowych. Dzięki pracom zebranym w dossier oraz pozostałym informacjom z biografii językowej uczniowie mogą zaprezentować własną sylwetkę językowo-kulturową. Szczególną wartością europejskiego portfolio językowego jest fakt, że wspomaga ono proces nauczania i uczenia się języka przez kształtowanie samodzielnych, świadomych i odpowiedzialnych postaw[1]. Portfolio pomaga w uświadomieniu […]

Europejskie Portfolio Językowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów

„Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów” ma za zadanie zachęcić użytkownika do refleksji nad stanem umiejętności językowych oraz przebiegiem procesu uczenia się, motywować do poznawania różnych języków i kultur, ułatwić dokumentowanie przebiegu nauki i nabywania doświadczeń interkulturowych, a także rozwijać postawy i zachowania o charakterze autonomicznym oraz wykształcić umiejętność oceny własnych postępów.[1]  EPJ dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zawiera: [1] Jak samodzielnie poznawać języki i kultury – […]

Z Europkiem przez Europę − gra edukacyjna

To wyjątkowa gra, w której wesoły smok Europek zabiera graczy w pełną przygód podróż po Europie. Smok postanowił wyruszyć ze Strasburga, miejsca swojego pochodzenia, aby odwiedzić dawno niewidzianego kuzyna Smoka Wawelskiego. Podróż okazuje się fascynującą wyprawą po kontynencie. Gracze razem z Europkiem odkrywają ciekawe miejsca, potrawy, tradycje i zwyczaje. Pokonując kolejne pola planszy, każdy uczestnik ma możliwość sprawdzić i poszerzyć swoją znajomość zagadnień z zakresu geografii,wiedzy […]

Europejskie Portfolio Językowe dla studentów – przyszłych nauczycieli

„Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków” jest polskim tłumaczeniem publikacji „European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL)”, która powstała w ramach projektu „ Od profilu do portfolio: model refleksji w kształceniu nauczycieli języków” realizowanego przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Portfolio to jest dokumentem, który towarzysząc studentom przygotowującym się do pracy w zawodzie nauczyciela zachęca do refleksji nad posiadaną wiedzą dydaktyczną oraz umiejętnościami niezbędnymi do nauczania […]