EUROPROF

Międzynarodowy program EUROPROF realizowany jest wspólnie z hiszpańskim partnerem ORE Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz z Instytutem Cervantesa w Warszawie. Program jest bezpłatny, niemniej w razie nieobecności na spotkaniach stacjonarnych czy też szkoleniach online, uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokrycia kosztów związanych z nadrobieniem zaległości.

Charakterystyka programu

Doskonalenie kompetencji dotyczącej znajomości języka hiszpańskiego wśród nauczycieli jest jednym z głównych założeń zagranicznej polityki edukacyjnej Królestwa Hiszpanii. Program rozwijany jest w Polsce, Bułgarii, Rosji i na Filipinach. Partnerem Biura Radcy w działaniach edukacyjnych jest Instytut Cervantesa, ze strony polskiej – w Polsce – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Rząd hiszpański finansuje ze swojego budżetu wydatki związane z organizacją i kosztami materiałów szkoleniowych natomiast w przypadku Bułgarii i Polski partner zagraniczny finansuje zakwaterowanie i utrzymanie uczestników programu w trakcie trwania części stacjonarnej kursu.

Czas trwania programu: 3 lata (poziom B2, wg ESOKJ) lub 4 lata (poziom C1, wg ESOKJ). Każdy rok to 150 godzin szkolenia online podzielonych w następujący sposób:

 1. 120 godzin kursu online z tutorem na platformie AVE (Aula Virtual del Español)
 2. 10 godzin konsultacji bezpośrednio z tutorem
 3. 20 godzin wideokonferencji w sesjach intensywnych.
 4. 20 godzin (zegarowych) szkolenia stacjonarnego, które Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii uzgadnia z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE).

Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku jest obowiązkowyzazwyczaj odbywa się w pierwszym tygodniu lipca (trwa ok. 5 dni). Nieobecność zobowiązuje uczestnika programu EUROPROF do uzupełnienia zaległości na własny koszt i przedstawienia dokumentu z placówki, w której braki zostały nadrobione (pieczęć oraz podpis lektora/nauczyciela).

Magdalena Stachelska  opowiada o swoich doświadczeniach w programie EUROPROF:

Agnieszka Sajdak-Czernik  opowiada o swoich doświadczeniach w programie EUROPROF:

Ewa Serweta opowiada o swoich doświadczeniach w programie EUROPROF

Kryteria naboru

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (placówki publiczne, pierwszy i drugi etap edukacyjny), którzy chcieliby doskonalić znajomość języka hiszpańskiego jako przedmiotu lub nauczać przedmiotów w języku hiszpańskim, w oddziałach dwujęzycznych.

Pod uwagę brane są:

 • lata stażu w charakterze nauczyciela
 • nauczane przedmioty
 • liczba uczniów w danej placówce
 • czy nauczany jest język hiszpański w danej placówce lub czy planowane jest nauczanie języka hiszpańskiego w danej placówce
 • czy dyrektor placówki zainteresowany jest wsparciem udziału nauczycielaw programie (zgody na stacjonarne spotkania w Sulejówku, etc.).

Rekrutacja

Nauczyciele zainteresowani przystąpieniem do programu wypełniają formularz rejestracyjny, a deklarujący znajomość języka zobowiązani są do wykonania testu kwalifikacyjnego  i przesłania zrzutu ekranu z wynikiem (tylko dla osób na poziomie A2 lub B1, w niektórych przypadkach dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w Instytucie Cervantesa).

Formularz należy przesłać najpierw w wersji skanu a następnie oryginał w wersji papierowej (rekrutacja uzupełniająca do grup na poziomie A2 lub B1 lub do nowej grupy początkującej na kolejny rok szkolny). W tym przypadku istnieje możliwość przesłania zgłoszeń przez cały rok.

W czasie oficjalnej tzw. Convocatorii ogłoszonej przez hiszpańskie ministerstwo  (styczeń oraz maj/czerwiec) zgłoszenie może być uzupełnione również online (udostępniany zostaje link do rekrutacji elektronicznej).

Po zakończeniu terminu rekrutacji komisja w składzie: przedstawiciel ORE i przedstawiciel Biura Radcy dokonują wyboru uczestników programu na poziom początkujący oraz na kolejne poziomy znajomości języka, jeśli istnieje tak możliwość lub/i potrzeba.

Wyniki rekrutacji przesyłane są do hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji i po akceptacji hiszpańskiego ministerstwa nie ma możliwości zmiany grupy (poziomu wg ESOKJ).

Kontakt

 1. Anna Susek
  starsza specjalistka ds. języków romańskich
  Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
  Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Aleje Ujazdowskie 2800-478 Warszawa
  tel.: (22) 345 37 75, wew.: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl
 2. Consejería de Educación de España en Polonia
  ul. Fabryczna 16/22, lokal 22, 00-446 Warszawa
  tel.: (022) 626 98 11/12.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2024