Oferta doskonalenia Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Wykorzystanie na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów oraz umieszczenie jej w Internecie w oparciu o opracowane zasoby
warsztatynauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni,
nauczyciele
I kwartał 2021 r.
2Wspieranie edukacji dwujęzycznej w oddziałach z językiem hiszpańskimszkolenie stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni,
nauczyciele, nauczyciele języka hiszpańskiego realizujący edukację dwujęzyczną
28–30 października 2020 r.
12–14 marca 2021 r.
3Wczesna edukacja językowa – nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnymszkolenie stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka francuskiego
18–20 września 2020 r.
4Efektywne formy i metody nauczania języka francuskiego
szkolenie stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka francuskiego
4–6 grudnia 2020 r., I półrocze 2021 r.
5Kreatywność, innowacyjność i samodzielność – jak je rozwijać u uczniów w szkołach ponadpodstawowych
szkolenie onlinenauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni,
nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
III/IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
6Doskonalenie warsztatu pracy pracowników systemu doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki
szkolenie onlinepracownicy placówek doskonalenia nauczycieli:
nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści zainteresowani warsztatem pracy w kształceniu zdalnym
III–IV kwartał 2020 r. I kwartał 2021 r.
7FRANkuratorium oświatyFONIA Program Wykonawczy na lata 2017–2019 i 2020–2022
szkolenie onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka francuskiego
sierpień–wrzesień 2020 r.
pierwsza połowa 2021 r.
8Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych
szkolenie blended learningnauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni,
nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
III/IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
9Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych
szkolenie blended learningnauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni,
nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
III/IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
10Sieć ekspertów programu DELFORT – Szkolenia centralne i regionalneszkolenia stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiegowrzesień 2020–czerwiec 2021 r.
11Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
szkolenia stacjonarne/onlinenauczyciele różnych przedmiotów, pedagodzy, bibliotekarzelistopad 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
12Nauczanie języka polskiego jako drugiegoszkolenia stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni,
nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleń
1 szkolenie w każdym półroczu
13Efektywne metody nauczania języka rosyjskiegoszkolenia stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, pracownicy
placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego
1 szkolenie w każdym półroczu
14Wielojęzyczność i interkulturowość na lekcji języka obcego
szkolenia stacjonarne/onlinenauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języka angielskiegolistopad 2020 r.
15Wypracowanie instrumentów wsparcia dla nauczycieli poprzez działania szkół ćwiczeń
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Szkoła ćwiczeń”
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów"
Sieć współpracy i samokształceniakoordynatorzy szkół ćwiczeńod III kwartału 2020 r.
16Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych
publikacja elektronicznanauczyciele konsultanci i specjaliści D22placówki doskonalenia nauczycieli,
DORADCY METODYCZNI,
nauczyciele PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH
II kwartał 2021
17Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym
publikacja elektronicznanauczyciele kuratorium oświatyNSULTACI,
DORADCY METODYCZNI
nauczyciele
II kwartał 2021
18Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole- dobre praktyki
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Szkoła ćwiczeń”

publikacja elektronicznaPRACOWNICY placówki doskonalenia nauczycieli
PRACOWNICY SZKÓŁ (DYREKTORZY, nauczyciele) I INNE PODMIOTY ZAINTERESOWNE TEMATYKĄ
IV kwartał 2021
19Wypracowanie instrumentów wsparcia dla nauczycieli poprzez działania szkół ćwiczeń
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Szkoła ćwiczeń”
publikacja elektronicznaDYREKTORZY I nauczyciele SZKÓŁ ĆWICZEŃ ORAZ ZIANTERESOWANI PRZEDSTAWICIELE
placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
IV kwartał 2020;
VIII 2021
20Opracowanie publikacji dotyczącej wykorzystywania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów oraz umieszczenie jej w Internecie
publikacja elektronicznaplacówki doskonalenia nauczycieli: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczycielepaździernik/listopad 2020 r., kwiecień 2022 r.
21Opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących wykorzystywania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów oraz umieszczenie jej w Internecie
publikacja elektronicznaplacówki doskonalenia nauczycieli: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczycieleIV kwartał 2020
22Wypracowanie instrumentów wsparcia dla nauczycieli poprzez działania szkół ćwiczeń
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Szkoła ćwiczeń:
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów"
kurs blended learningdyrektorzy i nauczyciele szkół ćwiczeń oraz zainteresowani przedstawiciele
placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek pedagogicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
III–IV kwartał 2020 r.
marzec 2021 r.
23Wypracowanie instrumentów wsparcia dla nauczycieli poprzez działania szkół ćwiczeń
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Szkoła ćwiczeń"
Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów"
Konferencjadyrektorzy i nauczyciele szkół ćwiczeń oraz zainteresowani przedstawiciele
placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek pedagogicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
listopad 2020 r.
maj–czerwiec 2021 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020