Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Warsztat: Multimedia w praktyce nauczania języka obcego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz specjalistów, pracowników placówek wsparcia szkoły w zakresie edukacji językowej na bezpłatne warsztaty „Multimedia w praktyce nauczania języka obcego”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 marca 2017 r. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi możliwościami wykorzystania M-technologii w nauczaniu języków obcych. Więcej informacji i zapisy na warsztaty.

Szkolenie „Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego oraz w języku hiszpańskim: od literatury i nowych technologii do grywalizacji i pracy w grupie”

Serdecznie zapraszamy specjalistów, nauczycieli, metodyków i konsultantów zajmujących się nauczaniem języka hiszpańskiego oraz nauczających w języku hiszpańskim w klasach z oddziałami dwujęzycznymi na szkolenie „Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego oraz w języku hiszpańskim: od literatury i nowych technologii do grywalizacji i pracy w grupie”, które odbędzie się w dniach 24–26 lutego 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Wiecej informacji i zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Termin składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 31 marca 2017.

Nowa odsłona platformy e-learningowej

Uruchomiliśmy nową wersja platformy e-learningowej e-kursy.ore.edu.pl  zapraszamy do korzystania z kursów e-learningowych proponowanych przez ORE. W ramach pracy nowego Zespołu dodaliśmy do narzędzia wiele dodatkowych funkcjonalności oraz nową szatę graficzną, co sprawia, że szkolenia on-line mogą być dużo bardziej przyjemne, a integracja z systemem zapisów ORE (szkolenia.ore.edu.pl) ułatwia rejestrację na kursy i pozwala przypisać historię wszystkich szkoleń ukończonych w ORE w jednym miejscu. Zapraszamy na stronę e-kursy.ore.edu.pl

Nowe media w kształtowaniu postaw badawczych uczniów

Rozpoczęliśmy szereg działań skierowanych do nauczycieli, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, których celem jest wzmocnienie w polskich szkołach kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych dla jeszcze lepszego rozwijania kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych uczniów. Motywem przewodnim tych działań jest syntetyczna koncepcja TIKOKIBSE+, integrująca w racjonalny sposób trzy główne trendy obecne w dzisiejszej edukacji przyrodniczej: nauczanie przez odkrywanie (IBSE), ocenianie kształtujące (OK) i technologie informacyjno-komunikacyjne […]

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − zadania

Do zadań Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK) należy w szczególności: Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych […]

Zespół Kompetencji Cyfrowych − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Cyfrowych (ZKC) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców […]

Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych (ZKMP) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – […]

Zespół Kompetencji Cyfrowych − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Cyfrowych (ZKC) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców […]