Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie

  Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie jest polską wersją dokumentu Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment; Un Cadre Européeen Commun de Réféerence pour les langues: Apprendre, Enseigner, Évaluer), który powstał w wyniku dziesięcioletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy – był wielokrotnie […]

Wspieranie polityki językowej Rady Europy

W Europie istnieje 40 języków państwowych i około 225 języków miejscowych. Te bogate dziedzictwo różnorodności języków i kultur jest cenną, wspólną wartością, którą należy chronić i kultywować. Główny wysiłek edukacyjny krajów członkowskich powinien być skierowany na przekształcenie tej różnorodności w źródło wzajemnego porozumienia i wzbogacania kulturowego co stanie się możliwe, gdy pokonamy bariery komunikacyjnej. Jedynie […]

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

W ostatnich latach efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się jednym w wiodących priorytetów edukacyjnych. Działania podejmowane przez Pracownię Edukacji Językowej w tym obszarze bazują na bogatym doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji jednego z pierwszych projektów edukacyjnych „Young Learners”. Obecnie działania koncentrują się na wspieraniu nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli […]

Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

  Miło nam poinformować, że w Wydziale Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji działa Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Publikacje opracowane przez ECML dostępne są w Mediotece Edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także na stronie http://www.ecml.at/ Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej ECML w Grazu http://www.ecml.at i korzystania z wydawanych przez Centrum publikacji, opracowań i raportów z […]

Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) – informacje o projekcie

Co to jest Europejskie portfolio językowe? Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest – na wzór portfolio artystycznego – osobistym dokumentem uczącego się, dzięki któremu może on zaprezentować swoje umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki we wszystkich znanych mu językach. Posłuży się on nim przy zmianie szkoły, klasy, uczelni, a później starając się np. […]

Idź do góry