Szkolenie e-learningowe „Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych. II edycja”

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych uczniów oraz podejmowania interwencji. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 9 maja 2024 r. Adresatami szkolenia są pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy szkół (dyrektorzy, wychowawcy, specjaliści i nauczyciele).

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Definicje zachowań samobójczych.
  2. Zespół presuicydalny.
  3. Ocena ryzyka suicydalnego.
  4. Diagnoza zachowań samobójczych.
  5. Opracowanie i wdrażanie planu bezpieczeństwa.
  6. Samookaleczenia, funkcje, mechanizmy, interwencje.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zakwalifikowani Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decyduje zatrudnienie we wskazanych placówkach oświatowych.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z przygotowanym materiałem filmowym oraz otrzymują dodatkowe materiały do wglądu. Czas realizacji szkolenia wynosi minimum 6 godzin dydaktycznych.

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024