Wsparcie ucznia z traumą

Kolejna publikacja z serii Zdrowie psychiczne, przygotowana z myślą o specjalistach szkolnych, nauczycielach, wychowawcach i rodzicach. 

Opracowanie przybliża trudny temat traumy, która dziś staje się doświadczeniem uczniów, bardzo często w następstwie pandemii koronawirusa, a także dotyczy uczniów uchodźczych, coraz liczniej obecnych w polskich szkołach. 

Autor bardzo szeroko prezentuje problematykę traumy – przedstawia jej charakterystykę, źródła powstawania oraz skutki. Omawia mechanizmy, które w tych warunkach wpływają na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich najbliższego otoczenia. 

W publikacji pojawiają się cenne wskazówki i rekomendacje dotyczące rozpoznawania przykrych doświadczeń ucznia, a także odnoszące się do współpracy i wsparcia zarówno samego ucznia, jak i jego bliskich. Wiele uwagi poświęca autor formie komunikacji podczas udzielania pomocy oraz kwestii dbania o dobrostan osób, które jej udzielają.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2023