Wydział Wydawnictw

Wydział Wydawnictw

20 maja 2019

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. (więcej…)

8 maja 2019

Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie i wychowanie, które akcentuje integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny, to atrakcyjna dla ucznia oferta szkoły XXI wieku. (więcej…)

okłądka książki
17 kwietnia 2019

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać
cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować
konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa
podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania przez uczniów tych zadań warunkuje podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców konkretnych działań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Link do publikacji:

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

 

15 kwietnia 2019

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół
ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w
szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy
pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich
członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu
wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i
intelektualnej), społecznej i duchowej. W publikacji zaprezentowano treści wychowawcze zawarte w
podstawie programowej, wskazując sposoby ich realizowania na zajęciach poszczególnych
przedmiotów.

Link do publikacji:

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia
8 marca 2019

Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów ukazała się publikacja Agnieszki Brożek „Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. (więcej…)

8 marca 2019

„Sierpień i wrzesień 1939 roku” – materiały edukacyjne dla nauczycieli

Scenariusz lekcji „Czas wojny” zawarty w publikacji Roberta Szuchty służy poszerzeniu wiedzy uczniów na temat wydarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1939 r. Mogą wykorzystać go zarówno nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, jak i poloniści. Niewątpliwym atutem zajęć przeprowadzonych w zaproponowany sposób jest to, że poszczególne zjawiska analizowane są z perspektywy osób zapisujących własne przeżycia i doświadczenia. Autentyczność dokumentów osobistych, do których sięgnął autor, oraz bogactwo tekstów źródłowych i ikonografii czynią materiał dydaktyczny wartościowym i atrakcyjnym dla uczniów. (więcej…)

Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty - okładka
21 lutego 2019

Jak reagować na przemoc seksualną wobec dziecka?

W serii Profilaktyka ukazała się pozycja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej „Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty”. (więcej…)

21 lutego 2019

Specjalne potrzeby edukacyjne a matematyka

Poradnik dla nauczycieli klas 4–8 szkół ogólnodostępnych, pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), zawierający wiele cennych wskazówek i gotowych pomysłów do wykorzystania na lekcjach matematyki. (więcej…)

21 lutego 2019

Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Przedstawiona w publikacji propozycja planowania interwencji została przygotowana w wyniku współpracy autora z nauczycielami w realnym środowisku szkolnym. Adresowana jest do osób i zespołów ceniących sobie pogłębioną refleksję, zwiększającą szansę na skuteczność działania w razie wystąpienia trudności wychowawczych. Trudności te poddają się korekcyjnym oddziaływaniom nauczyciela, mimo że geneza problemu tkwi w uwarunkowaniach psychologicznych. (więcej…)

20 lutego 2019

Mój uczeń i matematyka. Nauczanie matematyki na II etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych, zawierający przydatne w pracy dydaktycznej pomysły i wskazówki wspomagające rozwój matematyczny uczniów już od najmłodszych lat. Zdaniem autorki szczególne znaczenie dla powodzenia nauczania i uczenia się matematyki mają pierwsze lata szkolnej edukacji i podstawy matematyczne, na których później, na kolejnych etapach edukacyjnych, będą bazować nauczyciele i uczniowie. (więcej…)

Idź do góry