Wydział Wydawnictw

Wydział Wydawnictw

26 lutego 2021

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej. Raport z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym przez dr Agnieszkę Małkowską Szkutnik i Wiolettę Jaskólską w ramach realizacji projektu „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”. (więcej…)

22 lutego 2021

Program nauczania języka niemieckiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum. Start z niemieckim

Publikacja skierowana do nauczycieli języka niemieckiego, której ostatecznymi odbiorcami są uczniowie klas wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich rodzice. Zawiera program nauczania języka obcego nowożytnego, przygotowany w nawiązaniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy. (więcej…)

26 stycznia 2021

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Interwencja

W serii „Profilaktyka” ukazała się druga część publikacji autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej – poradnik dotyczący interwencji na wypadek krzywdzenia w rodzinie dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle. (więcej…)

26 stycznia 2021

Teatr jako metoda pracy wspierająca rozwój społeczno-moralny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marcina Kostyry „Teatr jako metoda pracy wspierająca rozwój społeczno-moralny”. (więcej…)

20 stycznia 2021

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. (więcej…)

20 stycznia 2021

Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego

Publikacja adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz osób i instytucji prowadzących i wspierających kształcenie w języku hiszpańskim.

Zawiera program nauczania przeznaczony do realizacji w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego, przygotowujący uczniów do dalszego kształcenia w systemie dwujęzycznym. (więcej…)

18 stycznia 2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.
Dostępne są także zeszyty dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Załączniki

30 grudnia 2020

Zarządzanie emocjami – publikacja w serii Zdrowie psychiczne

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z zapoczątkowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji serii wydawniczej Zdrowie psychiczne. Pozycja publikowana w tej serii adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, ale pomysły w niej zawarte mogą wykorzystać także inni pracownicy systemu oświaty i rodzice uczniów. (więcej…)

18 listopada 2020

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. Internet a prawa autorskie

Publikacja przygotowana przez doświadczonych trenerów, specjalistów w dziedzinie edukacji medialnej i cyfrowej. Adresowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowanych świadomym poruszaniem się w świecie wirtualnym, którego eksploracja stała się dla szkoły, uczniów i ich rodziców naturalnym elementem codziennego funkcjonowania. (więcej…)

9 listopada 2020

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach i rodzicach uczniów z zaburzeniami psychicznymi. Jej celem jest zwrócenie uwagi na najczęstsze problemy zdrowia psychicznego oraz specyfikę tych zaburzeń. (więcej…)