Publikacje w przygotowaniu

  1. A. Skowrońska, Procedury akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przewodnik
  2. P. Komuński, W. Romerowicz, Rotmistrz Maślanka pod Grunwaldem – komiks edukacyjny.
  3. M. Kędra, Poradnik rozwijania myślenia matematycznego
  4. M. Baryła-Matejczuk, Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa