Publikacje w przygotowaniu

 1. Krakowiak, Koncepcja szkolenia oraz materiały merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli języka polskiego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych;
 2. K. Olszewska, A. Plenzler, A. Szeląg, Z programowaniem za pan brat. Scenariusze zajęć z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej
 3. K. Szczepkowska-Szczęśniak, Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania;
 4. B. Łaska, Prawo oświatowe a edukacja włączająca;
 5. U. Grygier, Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy p-p i kształcenia specjalnego – z doświadczeń szkoły;
 6. E. Zadęcka, Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy p-p i kształcenia specjalnego – z doświadczeń poradni;
 7. K. Szczepkowska-Szczęśniak, Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej;
 8. M. Miller, Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych.
 9. J. Jurecka, E.Rosa, Warsztaty tacierzyńskie jako krok w kierunku świadomego rodzicielstwa
 10. B. Uhryn, Rehabilitacja psychomotoryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 11. W. Kozak, R.Bryzek, Twórcze lekcje języka polskiego
 12. M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Poradnik
 13. B. Woynarowska (red.), Szkoła promująca zdrowie, Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2019

Idź do góry