Publikacje w przygotowaniu

  1. K. Olszewska, A. Plenzler, A. Szeląg, Z programowaniem za pan brat. Scenariusze zajęć z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej
  2. M. Miller, Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych.
  3. B. Woynarowska (red.), Szkoła promująca zdrowie, Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – aktualizacja poradnika
  4. M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, M. Danielewicz, Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia
  5. M. Malinowski, Sztuka perswazyjnego opowiadania – od retoryki do narracji
  6. A. Woroniecka-Borowska, Prawne uwarunkowania organizacji kształcenia ucznia zdolnego
  7. Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – 13 zeszytów przedmiotowych
  8. K. Fenik-Gaberle, R. Kałucka, Dziecko z niepełnosprawnością a przemoc w rodzinie

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019

Idź do góry