Publikacje w przygotowaniu

  1. Praca zbiorowa, Szkolna interwencja profilaktyczna. Podręcznik dla realizatorów programu
  2. Praca zbiorowa, Szkolna interwencja profilaktyczna. Program szkolenia przygotowującego do prowadzenia interwencji wobec uczniów i ich rodziców. Podręcznik dla instruktorów programu
  3. K. Sobańska, Program nauczania do języka francuskiego w klasie wstępnej w liceum ogólnokształcącym lub technikum
  4. B. Muszyńska, Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej „Active and Authentic Learning”
  5. R. Otręba, Program nauczania języka niemieckiego w klasie wstępnej „Start a niemieckim”
  6. J. Borgensztajn, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela
  7. B. Kalinowska, Zmiany i innowacje – przykłady dobrych praktyk.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2021