Publikacje w przygotowaniu

  1. K. Olszewska, A. Plenzler, A. Szeląg, Z programowaniem za pan brat. Scenariusze zajęć z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej
  2. M. Miller, Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych.
  3. B. Woynarowska (red.), Szkoła promująca zdrowie, Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – aktualizacja poradnika
  4. M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, M. Danielewicz, Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia
  5. M. Malinowski, Sztuka perswazyjnego opowiadania – od retoryki do narracji
  6. O. Gorzeńska, E. Radanowicz, Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli
  7. A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019