Publikacje w przygotowaniu

 1. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, M. Danielewicz, Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia
 2. Praca zbiorowa, Szkolna interwencja profilaktyczna. Podręcznik dla realizatorów programu
 3. Praca zbiorowa, Szkolna interwencja profilaktyczna. Program szkolenia przygotowującego do prowadzenia interwencji wobec uczniów i ich rodziców. Podręcznik dla instruktorów programu
 4. P. Mazur, B. Solecka, Koncepcja nakładek uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne w programach nauczania oraz scenariuszach zajęć/lekcji
 5. Praca zbiorowa, Scenariusze zajęć/lekcji z nakładkami uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne
 6. M. Grudzień, M. Sopyło, Bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich
 7. J. Fazlagić, Wspieranie kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – Kompendium wiedzy na temat programów nauczania i scenariuszy lekcji
 8. R. Majewska, C. Tatoj, Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej w liceum ogólnokształcącym
 9. K. Sobańska, Program nauczania do języka francuskiego w klasie wstępnej w liceum ogólnokształcącym lub technikum
 10. B. Muszyńska, Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej „Active and Authentic Learning”
 11. R. Otręba, Program nauczania języka niemieckiego w klasie wstępnej „Start a niemieckim”
 12. J. Borgensztajn, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela
 13. I. Lutze i in., Raport z ankiety dot. potrzeb w zakresie doskonalenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 14. B. Kalinowska, Zmiany i innowacje – przykłady dobrych praktyk.

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020