Publikacje w przygotowaniu

  1. A. Skowrońska, Procedury akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przewodnik
  2. P. Komuński, W. Romerowicz, Rotmistrz Maślanka pod Grunwaldem – komiks edukacyjny.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa