Publikacje w przygotowaniu

  1. K. Olszewska, A. Plenzler, A. Szeląg, Z programowaniem za pan brat. Scenariusze zajęć z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej
  2. M. Miller, Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych.
  3. M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, M. Danielewicz, Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020