Publikacje w przygotowaniu

  1. E. Bednarz – Przewodnik metodyczny dla nauczycieli klształcenia zawodowego…
  2. J. Gadomska – Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ćwiczeń.
  3. Ł. Krawętkowski – Wsparcie ucznia z traumą. Seria Zdrowie psychiczne.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa