Publikacje w przygotowaniu

 1. K. Olszewska, A. Plenzler, A. Szeląg, Z programowaniem za pan brat. Scenariusze zajęć z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej
 2. K. Szczepkowska-Szczęśniak, Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania;
 3. B. Łaska, Prawo oświatowe a edukacja włączająca;
 4. U. Grygier, Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy p-p i kształcenia specjalnego – z doświadczeń szkoły;
 5. E. Zadęcka, Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy p-p i kształcenia specjalnego – z doświadczeń poradni;
 6. K. Szczepkowska-Szczęśniak, Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej;
 7. M. Miller, Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych.
 8. J. Jurecka, E.Rosa, Warsztaty tacierzyńskie jako krok w kierunku świadomego rodzicielstwa
 9. B. Uhryn, Rehabilitacja psychomotoryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Poradnik
 11. B. Woynarowska (red.), Szkoła promująca zdrowie, Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia
 12. M. Grzelak, Badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych
 13. J. Radomska, Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
 14. A. Zych, Efektywna obserwacja nauczycielska w przedszkolu w świetle diagnozy funkcjonalnej

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019

Idź do góry