Wychowanie i profilaktyka w nowej podstawie programowej

W banku dobrych praktyk w zakresie programu wychowawczo-profilaktycznego ukazał się artykuł autorstwa Joanny Borowik „Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia”.

Wychowanie i działania profilaktyczne mają wpływ na dorosłe życie uczniów. Wykształcone w tym procesie umiejętności decydują o przyszłości młodych ludzi. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest zarówno sumą pracy pojedynczych nauczycieli, jak i wypracowanym modelem działania wszystkich członków rady pedagogicznej. Dlatego tak ważne są przemyślane działania mające na celu wspieranie uczniów na różnorodnych płaszczyznach, wpływające na rozwój osobowości we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), społecznej i duchowej. W publikacji zaprezentowano treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów.

 

Link do publikacji:

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2019

Idź do góry