baner Wychowanie i profilaktyka

 

Agresja i przemoc

Publikacje

Scenariusz zajęć

Uzależnienia

Scenariusze zajęć

  • „Scenariusz dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych”, I. Tabak
    Scenariusz zawiera opis cyklu pięciu spotkań, które mogą zostać przeprowadzone przez nauczycieli podczas zebrań z rodzicami. Każde spotkanie trwa od 20 do 40 minut (w zależności od potrzeb) i kończy się rozdaniem rodzicom ulotek informacyjnych.
  • „Scenariusz zajęć profilaktycznych. Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy”, A. Borkowska, D. Macander, E. Stawecka
    W materiale znajdują się trzy przykładowe scenariusze spotkań do przeprowadzenia z dziećmi i młodzieżą oraz jeden scenariusz spotkania z rodzicami. Scenariusz zajęć z rodzicami poświęcony jest następującym zagadnieniom: nowe trendy w używaniu narkotyków przez młodzież, objawy używania substancji psychoaktywnych, przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki (w tym dopalacze), sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami. Zajęcia dla uczniów mają przede wszystkim dostarczyć wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy, zapoznać z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami ryzyka, a także wskazać miejsca, gdzie można uzyskać pomoc.
  • „Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole. Scenariusz”, A. Borkowska, J. Szymańska
    Scenariusz spotkania z rodzicami, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem „dopalaczy”, aktywizacja rodziców i pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.
Zaktualizowano: 25 kwietnia 2017