XXIV spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

XXIV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odbyło się online 12 kwietnia 2024 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Państwową Komisją do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP).

W wydarzeniu wzięło udział ponad 160 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Helena Maryjanowska, Naczelnik Wydziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego w Departamencie Edukacji Włączającej oraz Joanna Kasińska-Popiel, Radca w Wydziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego, Departament Edukacji Włączającej. Spotkanie otworzyli: Dyrektor ORE Andrzej Suchenek oraz Wicedyrektor Marzenna Habib.

Aspekty prawne ochrony dzieci przed przemocą seksualną omówiła Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Karolina Bućko. Natomiast Dyrektor Departamentu Edukacji i Prewencji Weronika Jakubowska zaprezentowała cele i założenia narzędzia do zbadania potrzeb edukacyjnych w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, które jest przygotowywane w PKDP.

Justyna Kotowska, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji, w swoim wystąpieniu „Ile kosztuje cierpienie dziecka wykorzystanego seksualnie? – wnioski z badań podjętych przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15” zaprezentowała wyniki Trzeciego Raportu, zapoznała uczestników ze skutkami wykorzystania seksualnego i możliwościami naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznane przestępstwem krzywdy. Wskazała, jak ważna jest rola placówek oświatowych we wspieraniu i ochronie dzieci, szczególnie zwróciła uwagę na jakość pierwszej rozmowy z dzieckiem, które ujawnia swoją krzywdę. Dziecko często bardziej pamięta to spotkanie niż sam czyn – jak zaznaczyła prelegentka.

Uczestnicy mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań oraz wskazania tematów z obszaru działania PKDP, w których potrzebują szkoleń i materiałów.

Organizatorzy dziękują Państwu prelegentom i wizytatorom za udział w przedsięwzięciu.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2024