Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania

Edukacja włączająca

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i placówkami

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczeń słabowidzący i niewidomy

Uczeń niepełnosprawnością ruchową

Uczeń niepełnosprawnością intelektualną

Uczeń z mutyzmem

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole i zagrożony niedostosowaniem społecznym

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

Uczeń zdolny

Specyficzne trudności w uczeniu się

Inne szczególne potrzeby edukacyjne uczniów i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji


Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

Specyficzne trudności w uczeniu się:

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

Zasoby archiwalne:

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa