Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W kontekście wdrażania idei edukacji włączającej oraz dbałości o jej wysoką jakość istotna staje się wiedza pracowników systemu oświaty na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole. Aby wraz z początkiem nowego roku szkolnego przypomnieć kluczowe informacje z tego zakresu, w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE opracowano publikację „Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.

Zapraszamy do współpracy z Bankiem Dobrych Praktyk

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli i specjalistów do współpracy z Bankiem Dobrych Praktyk (BDP) w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), polegającej na publikowaniu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji przykładów dobrych praktyk w obszarze:  edukacji włączającej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy nowatorskich metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dziewiąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 17–18 czerwca 2019 r. odbyło się dziewiąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN). W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: […]

„Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej” – seminarium

swms

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się seminarium „Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej”, w którym wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

W Ośrodku Rozwoju Edukacji 30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” – II część szkolenia

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” to projekt, który Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) realizuje we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Idź do góry