Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Konferencja „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się online 8 grudnia 2022 r. Cele konferencji: zapoznanie z założeniami nowego modelu kompleksowej wczesnej pomocy dziecku i rodzinie; upowszechnianie proponowanych zmian systemowych w kierunku zintegrowania działań w zakresie wsparcia małego dziecka i rodziny w środowisku; upowszechnienie informacji dotyczących profilaktyki, […]

Ocenianie kształtujące. Od koncepcji do praktycznej realizacji w klasie zróżnicowanej

Publikacja przybliża zasady oceniania kształtującego jako jeden z czynników interakcji  zachodzącej  pomiędzy nauczycielem a uczniem.  W takim ujęciu ocenianie służy pozyskiwaniu informacji na temat przebiegu procesu uczenia się. Dzięki informacji otrzymywanej od ucznia nauczyciel może modyfikować nauczanie, uczeń zaś otrzymuje informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Ocenianie kształtujące ma istotne znaczenie w procesie motywowania uczniów do nauki. Oddziałuje emocjonalnie i pozwala przekazać uczniowi spójną informację […]

Jak działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją z serii Banku Dobrych Praktyk – Jak działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej?, której autorką jest Edyta Wilczak. W publikacji autorka opisuje funkcjonowanie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego oraz sposób realizacji rządowego programu „Za życiem” w odniesieniu do wczesnego wspomagania dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny. Autorka przedstawia, na czym polegała współpraca z samorządem Dąbrowy Górniczej, jakie rozwiązania wprowadzono w organizacji i funkcjonowaniu […]

„Efektywna praca w klasie zróżnicowanej” – kurs e-learningowy (druga edycja)

fot. Shutterstock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w kursie e-learningowym Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, który odbędzie się w terminie 31 października – 11 grudnia 2022 roku na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl.

Dziewiętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się dziewiętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów z Kuratoriów Oświaty. W spotkaniu udział wzięli nie tylko wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), ale wszyscy wizytatorzy zainteresowani tematyką szkolenia. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W spotkaniu wzięli udział: Marzenna Habib – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: Helena […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa