Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

A jaki jest Twój talent?

fot. Fotolia.com

Jak co roku zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Talentów, który obchodzimy 21 marca. Tradycyjnie to czas prezentacji mocnych stron uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień, a także ciekawych i innowacyjnych form i metod pracy nauczycieli. Warto zadbać o to, by odnaleźć, wydobyć i rozwinąć indywidualne zdolności każdego ucznia – pamiętajmy o tym nie tylko w pierwszy […]

Siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 25–26 lutego 2019 r. odbyło się siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN).

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce – konferencja

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje międzynarodową konferencję podsumowującą pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020

fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, jakie czynności należy podjąć, aby nieodpłatnie pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2019/2020.

„Na drodze do oswajania inności – dziecięce zaburzenia zachowania w literaturze i systemie edukacji” – ciekawy artykuł w Banku Dobrych Praktyk

Autorka artykułu – dr Karolina Strugińska podejmuje refleksję na temat przemian zachodzących w systemie edukacji mających na celu zwiększenie jego inkluzyjności – także w stosunku do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Artykuł wskazuje utwory z zakresu literatury pięknej opisujące w rozmaitych konwencjach dziecięce zaburzenia zachowania. Teksty te – choć ukazują anachroniczne podejście do specjalnych potrzeb edukacyjnych […]

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Działalność Ośrodków Koordynująco-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (OKRO) – rozpoznanie zasobów i potrzeb”

W dniach 12–13 grudnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji organizował spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych realizujących rządowy program „Za życiem”. Wydarzenie to otworzyło cykl spotkań z  obszaru badania potrzeb środowisk zajmujących się wczesną interwencją i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Cele spotkania: wypracowanie wstępnych […]

Nowa publikacja w Banku Dobrych Praktyk

Zapraszamy do lektury nowej publikacji dotyczącej opisu innowacyjnego projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku Białej. Wiesława Orzechowska, Agata Knapik i Anna Pasierbek, autorki publikacji  „Adolescent – na granicy systemów”,  nie tylko ciekawie opisują objęcie wsparciem w ramach projektu dorastającego wychowanka (adolescenta), lecz także wskazują na konieczność wsparcia całego systemu rodzinnego jako środowiska podtrzymującego. […]

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 11–12 grudnia 2018 r. odbyło się szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Idź do góry