Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?

Ośrodek Rozwoju Edukacji, odnosząc się z troską do szczególnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów cudzoziemskich, doświadczonych traumatycznie w następstwie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, proponuje publikację ukazującą kontekst zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów migrujących z Ukrainy w korelacji z działaniami z zakresu wdrażania edukacji włączającej  do polskiego systemu oświaty. Oprócz zmian w przepisach oświatowych, dotyczących włączania do edukacji ucznia cudzoziemskiego/migracyjnego/uchodźczego, opracowanie zawiera kompleksowe ujęcie oferty szkoleniowej Ośrodka Rozwoju […]

Rok 2022 – rokiem Marii Grzegorzewskiej

Grafika_Maria Grzegorzewska_facebook.com/APSWarszawa

25 maja 2022 roku obchodzimy setną rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – uczelni, której poprzednikami były: Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (założony w 1922 r.), przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej a następnie w Wyższą Szkołą Pedagogiki Specjalnej. Od roku 2000 uczelnia nosi nazwę Akademii  Pedagogiki Specjalnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych zasług założycielki, dyrektorki i patronki Akademii Pedagogiki […]

Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej

Poradnik dla nauczycieli i uczniów oraz dyrektorów szkół, a także dla rodziców i innych osób przekonanych o potrzebie wdrażania technik skutecznej nauki do praktyki szkolnej. Autorka publikacji – wieloletnia nauczycielka liceum – wychodzi z założenia, że szkoła jest miejscem, w którym trzeba i można wiele zrobić w kierunku podniesienia efektywności kształcenia. Prezentuje swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą, dzieli się propozycjami rozwijania nauczycielskich i uczniowskich kompetencji, m.in. poprzez wykorzystanie naturalnych predyspozycji […]

Webinarium dla Liderów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)

fot. Adobec Stock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zaprasza Liderów WWR do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym on-line na platformie ORE w dniu 29 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.45−13.45. Tematem spotkania będzie  Kompleksowa pomoc małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa