Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Konferencja online: Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, która odbędzie się online 5 czerwca 2024 r.

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r. Cele: Poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych; Zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się potrzeby percepcyjne dzieci/uczniów, […]

XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów

Źródło: Fotolia

XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odbyło się online 23 kwietnia 2024 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE. W wydarzeniu wzięło udział około 140 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Helena Maryjanowska, Naczelnik Wydziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego w Departamencie Edukacji Włączającej […]

XXIV spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: Photogenica

XXIV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odbyło się online 12 kwietnia 2024 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Państwową Komisją do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP). W wydarzeniu wzięło udział ponad 160 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: […]

Bank Dobrych Praktyk: Innowacja pedagogiczna. Wyobraź sobie… – trening wyobraźni

Publikacja z cyklu Bank Dobrych Praktyk: Innowacja pedagogiczna. Wyobraź sobie… – trening wyobraźni, przygotowana przez Iwonę Gładkowską-Skrobas, to kolejne po Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem opracowanie tej autorki. Innowacja pedagogiczna jest wynikiem przemyśleń i ewaluacji zajęć z kreatywnego myślenia. Powstała w związku z potrzebą kształtowania u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Publikacja zawiera szczegółowy opis innowacji – jej […]