Dobre praktyki – SOT i MOT

Dobre praktyki dotyczące rozwijania zainteresowań i uzdolnień – przysyłane do Ośrodka Rozwoju Edukacji ze „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów” – to materiały edukacyjne adresowane do nauczycieli, uczniów i rodziców. Mają one na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, wsparcie samego ucznia w rozwoju i pomoc rodzicom w prowadzeniu edukacji ich zdolnych dzieci.

Zachęcamy do przesyłania materiałów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie możliwość wyboru materiałów do publikacji. Za przesłane materiały zgłaszający nie otrzymują honorariów i nie wnoszą opłat. Materiały prosimy przesyłać na adres talenty@ore.edu.pl

Dobre praktyki – wybrane z 2020 r.

Jesień muzyką malowana. Scenariusz zajęć w przedszkolu

Dobre praktyki – wybrane z 2019 r.

Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniami zdolnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach

Dobre praktyki – wybrane z 2018 r.

Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów

Dobre praktyki – wybrane z 2017 r.

Promowanie czytelnictwa w Zespole Szkół w Babicy. Książka dotykowa

Dobre praktyki – wybrane z 2016 r.

Dobre praktyki – wybrane z 2015 r.

Polecamy również publikacje archiwalne dobrych praktyk.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2020