Co słychać w SOT-MOT

Co słychać w SOT-MOT

Co słychać w SOT/MOT?

Proponujemy nową przestrzeń wymiany doświadczeń, prezentacji działań i ciekawych inicjatyw podejmowanych przez „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”. Zachęcamy do przesyłania informacji o podejmowanych przez Państwa instytucję ciekawych, nowatorskich działaniach, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Prosimy o nadsyłanie materiałów według poniższego schematu: Tytuł wydarzenia Nazwa szkoły/placówki […]

Festiwal Nauki „Odkrywamy talenty” 2017

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach 22 lutego 2017 r. odbył się Festiwal Nauki „Odkrywamy talenty” połączony z Dniem Talentów. W festiwalu uczestniczyli przedstawiciele Kół Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy przygotowali pokazy, doświadczenia i prelekcje zachęcające uczniów do zainteresowania się szeroko pojętą nauką. Zakończeniem festiwalu był występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca […]

Akademia Najmłodszego Naukowca

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach W czasie zajęć w ramach Akademii Najmłodszego Naukowca przedszkolaki pod czujnym okiem starszych kolegów z naszej szkoły uczyły się przedmiotów ścisłych, jednocześnie doskonale się bawiąc. Było wiele śmiechu i radości, udanych eksperymentów oraz nagród dla każdego uczestnika. Nietrudno jest zaspokoić swoją ciekawość, kiedy w świat nauki wprowadza […]

„SP4 podróżuje w przestrzeni” – projekt edukacji astronomicznej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku Hasło „SP 4 podróżuje w przestrzenni” towarzyszyło tygodniowym działaniom zainspirowanym wizytą mobilnego planetarium CASSIOPEIA. Podczas wizyt w półsferycznej kopule uczniowie obserwowali niebo. Kosmos zamknięty w małej przestrzeni zachwycił wielu. Uczniowie byli pod wrażeniem działania teleskopu Hubble’a, dzięki któremu dotarli do krańców Wszechświata. Seans w mobilnym […]

Matematyczna Liga Mistrzów

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie z Oddziałami Integracyjnymi Matematyczna Liga Mistrzów to konkurs szkolny trwający od października do czerwca. Jego cele to: podniesienie poziomu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności o treści spoza podstawy programowej oraz rozwijanie dokładności, systematyczności, staranności i wytrwałości.

Gramy z pasją w królewską grę – szachy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie Od kilku lat w szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Kółko szachowe”. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy początkującą i zaawansowaną. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę „królewskiej gry” oraz jej szerokie implikacje. Główny trzon zajęć stanowi analiza poszczególnych partii oraz rozgrywanie partii między sobą. […]

„Doping na Piątkę” – rozwijanie zdolności tanecznych dzieci  w wieku przedszkolnym

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży  W Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży od września realizowana jest innowacja pedagogiczna „Rozwijanie zdolności tanecznych dzieci w wieku przedszkolnym”, która skierowana jest do dzieci uzdolnionych muzycznie oraz tanecznie. Innowacja powstała w związku z dużym zainteresowaniem dzieci tańcem oraz zajęciami tanecznymi. Ma ona na celu nie tylko rozbudzanie i […]

Międzynarodowa Gala Szkolnych Pasji i Talentów „We are the World”

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, woj. świętokrzyskie Międzynarodowa Gala „We are the World”, zorganizowana w daleszyckim gimnazjum, była niezwykłym koncertem, w którym wystąpili uczniowie reprezentujący cztery szkoły partnerskie projektu Comenius „Orbis Pictus” (dobra praktyka projektowa FRSE) oraz cztery kraje Europy: Cypr, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Słowację oraz Polskę.

„Zaczytany Targówek”

VIII Ogród Jordanowski Celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także kreowanie potrzeb czytelniczych w rodzinach. W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące działania: Krąg Narracji (miejsce spotkań czytelniczych, które powstało na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego); Księga Ulubionych Bajek Dzieci z Targówka (wielka księga, w której zawarte zostały bajki i ilustracje, wybrane i wykonane […]