Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

„Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej” – seminarium

swms

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się seminarium „Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej”, w którym wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

W Ośrodku Rozwoju Edukacji 30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” – II część szkolenia

„Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” to projekt, który Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) realizuje we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

A jaki jest Twój talent?

fot. Fotolia.com

Jak co roku zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Talentów, który obchodzimy 21 marca. Tradycyjnie to czas prezentacji mocnych stron uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień, a także ciekawych i innowacyjnych form i metod pracy nauczycieli. Warto zadbać o to, by odnaleźć, wydobyć i rozwinąć indywidualne zdolności każdego ucznia – pamiętajmy o tym nie tylko w pierwszy dzień wiosny!

Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów ukazała się publikacja Agnieszki Brożek „Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 25–26 lutego 2019 r. odbyło się siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN).

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce – konferencja

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje międzynarodową konferencję podsumowującą pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Matematyka i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Dlaczego należy uczyć matematyki wszystkie dzieci, a szczególną uwagę zwrócić na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)? Najkrótszą odpowiedzią na to pytanie może być opinia Immanuela Kanta