Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Nowe publikacje w Banku Dobrych Praktyk

Zapraszamy do lektury publikacji autorstwa pani Olgi Kłodnickiej: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla dziecka z diagnoza autyzmu w edukacji przedszkolnej oraz Autorski program terapii wiązanych z dziećmi w późnym wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu. Autorka dzieli się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami z realizacji programów. Mamy nadzieję, że wskazania te mogą być dla państwa inspirujące w […]

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny

fot.Fotolia.com

W dniach 26–27 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się szkolenie poświęcone edukacji włączającej w szkołach i placówkach ogólnodostępnych na I etapie edukacyjnym. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami, które służą efektywnemu wsparciu uczniów ze SPE. Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie zasad pomyślnej adaptacji uczniów ze SPE w szkole, […]

O rozwijaniu zdolności i talentów uczniów

„Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności” – konferencja pod takim tytułem odbyła się 24 kwietnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Sieci „Szkół Odkrywców Talentów” (SOT) i „Miejsc Odkrywania Talentów” (MOT) powstały w 2010 r. w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” […]

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W dniach 9–10 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”

fot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana”

Powitanie uczestników spotkania przez Dyrekcję ORE

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana” zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem „CODA Polska. Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice” odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie ORE.

Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny”

fot.Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 25–27 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Idź do góry