Bank Dobrych Praktyk − Warunki publikacji

Publikacje w wersji elektronicznej prosimy przesyłać:
na adres dobrepraktyki@ore.edu.pl

oraz w formie papierowej na adres:

Jolanta Rafał-Łuniewska
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w ORE
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa

Załączniki

 

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa