XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odbyło się online 23 kwietnia 2024 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

W wydarzeniu wzięło udział około 140 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Helena Maryjanowska, Naczelnik Wydziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego w Departamencie Edukacji Włączającej oraz Joanna Kasińska-Popiel, Radca w Wydziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego, Departament Edukacji Włączającej.

Spotkanie otworzył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Andrzej Suchenek, który odniósł się do sytuacji egzaminacyjnej stanowiącej wyzwanie dla całej społeczności edukacyjnej, wspomniał o roli dyrektora w procesie przygotowania i organizacji egzaminów, nawiązał do emocji, jakie egzaminy wywołują wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli, wskazał też wyjątkową rolę nadzoru pedagogicznego w tym niełatwym dla szkół okresie.

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu dla ucznia cudzoziemskiego, w tym obywatela Ukrainy, omówił Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Prelegent odpowiedział także na zgłoszone przez wizytatorów pytania i wyjaśnił wątpliwości dotyczące warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.

Doktor Emilia Wojdyła, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie, przeanalizowała zagadnienia dotyczące roli wspierającego dyrektora w procesie przygotowania i organizacji egzaminów w świetle przepisów prawa, a także zaproponowała sprawdzone praktyczne rozwiązania z tego obszaru.

Charakterystykę ucznia w sytuacji egzaminacyjnej oraz sposoby wsparcia w procesie egzaminacyjnym możliwe do realizowania przez środowisko rodzinne i szkolne zaprezentowała dr Maria Weker z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Wydarzenie podsumowała Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Monika Dobrowolska.

Spotkanie zostało wysoko ocenione przez uczestników ze względu na wartość merytoryczną i aspekt praktyczny podejmowanych zagadnień.

Organizatorzy dziękują Państwu prelegentom i wizytatorom za udział w przedsięwzięciu.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2024