Dziecko ryzyka dysleksji

Materiały i publikacje zostały wypracowane w ramach kursu e-learningowego realizowanego przez WSPE:

Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. O dysleksji mówimy wtedy, gdy występują zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, a także w przypadku sprzężenia tych zaburzeń.

Dziecko ryzyka dysleksji to dziecko o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, jak również dziecko z nieprawidłowej ciąży, porodu oraz z rodziny, gdzie występowały przypadki opóźnionego rozwoju mowy, leworęczność, dysleksja. O tym, iż dziecko jest z grupy ryzyka dysleksji, mówimy tylko wtedy, gdy występują ww. zaburzenia przy prawidłowym rozwoju intelektualnym i dobrych warunkach środowiskowych. U dzieci tych występują fragmentaryczne zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych. Mogą one występować w zakresie funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno-ruchowego. Dzieci ryzyka dysleksji, a także wszystkie inne dzieci z trudnościami w nauce, wymagają szczególnej troski ze strony rodziców i wychowawców, wnikliwej obserwacji i pomocy w momencie pojawienia się trudności.

NAUCZYCIELU!  Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się dzieckiem dyslektycznym. Wszystko zależy od tego, jak szybko rozpoznamy jego potrzeby i zareagujemy na nie, czy uda nam się – i w jakim stopniu – wyrównać dysharmonię w rozwoju psychomotorycznym, zanim dziecko zacznie doświadczać niepowodzeń w nauce.

 Opracowano na podstawie: Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2003.

Więcej praktycznych rozwiązań w publikacji:

Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji

Poniższe materiały z kursu e-learningowego realizowanego przez WSPE:

Moduł I: Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Moduł II: Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów z kl. I-III Moduł III a: Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania – częstość występowania, terminologia, przyczyny

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada -0001

Idź do góry