Wyszukiwarka


BANK DOBRYCH PRAKTYK W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

Prezentujemy Państwu przykłady dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość.

Bank jest repozytorium Państwa doświadczeń, zawierającym rozwiązania/propozycje w zakresie pracy zdalnej,  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się doświadczeniami i działaniami mogącymi stać się inspiracją dla innych.

Warto pamiętać, że skuteczność każdej praktyki zależy od kontekstu i wielu innych czynników, a w dużej mierze wiąże się z okolicznościami i czasem jej stosowania. Skorzystanie więc z propozycji rozwiązania wymaga refleksji i analizy aktualnej sytuacji szkoły/placówki.

W opisach dobrych praktyk Autorzy posługują się niejednokrotnie nazwami oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego w realizowanych przez nich przedsięwzięciach. Należy zwrócić uwagę, że ORE nie rekomenduje stosowania żadnych konkretnych rozwiązań technicznych służących realizacji nauczania zdalnego. Decyzję o wyborze oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w tym celu, podejmuje samodzielnie każdy z administratorów danych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, uwzględniając potrzeby placówki oraz wymogi bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych opisane w przepisach prawa (Materiały UODO dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo).

Zasób będzie rozwijany i uzupełniany o kolejne propozycje.

Zapraszamy do lektury!

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021