Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Monika Dobrowolska
tel. 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska
tel. 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Małgorzata Kummant
tel. 22 570 83 52
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Izabella Kaczyńska
tel. 22 570 83 34

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Zespół Projektowy „Opracowanie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”:

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Dariusz Dąbek – menedżer projektu
dariusz.dabek@ore.edu.pl

Monika Dobrowolska – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Hanna Gasik – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 03
hanna.gasik@ore.edu.pl

Sylwia Herod – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 03
sylwia.herod@ore.edu.pl

Izabella Kaczyńska – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 34
izabella.kaczynska@ore.edu.pl

Maria Kazimierczak
ekspert ds. zgodności SCWEW z przepisami prawa
tel.: 22 570 83 44
maria.kazimierczak@ore.edu.pl

Iza Lesińska
iza.lesinska@ore.edu.pl

Jolanta Nawrocka – ekspert merytoryczny
tel.: 22 570 83 55
jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Przybysz – specjalista ds. WCAG
tel.: 22 570 83 49
anna.przybysz@ore.edu.pl

Dorota Prysak – ekspert merytoryczny
dorota.prysak@ore.edu.pl

Aneta Żurek
ekspert ds. oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
aneta.zurek@ore.edu.pl

Zespół Projektowy „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Ewa Broma-Bąk – menedżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Justyna Ilczuk – specjalista
justyna.ilczuk@ore.edu.pl

Anna Przybysz – specjalista
anna.przybysz@ore.edu.pl

Ewa Wojnicka – specjalista
ewa.wojnicka@ore.edu.pl

Emilia Ruta – specjalista
emilia.ruta@ore.edu.pl

Weronika Jakubowska – specjalista
weronika.jakubowska@ore.edu.pl

Dariusz Kuligowski – ekspert
dariusz.kuligowski@ore.edu.pl

Monika Wąsowicz – ekspert
monika.wasowicz@ore.edu.pl

Joanna Kulesza – ekspert
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa