Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Monika Dobrowolska
tel. 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska
tel. 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Małgorzata Kummant
tel. 22 570 83 52
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Jolanta Rafał-Łuniewska
tel. 22 570 83 09
jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Izabella Kaczyńska
tel. 22 570 83 34

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa