Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Monika Dobrowolska
tel. 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska
tel. 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Małgorzata Kummant
tel. 22 570 83 52
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Joanna Różańska
22 570-83-03
joanna.rozanska@ore.edu.pl

Dagmara Grams-Lesińska
tel. 22 570 83 34
dagmara.grams-lesinska@ore.edu.pl

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2024