Bank Dobrych Praktyk − Kontakt

 
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
koordynator Jolanta Rafał-Łuniewska
e- mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 09

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa