Oferta doskonalenia Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

w roku szkolnym 2021/2022

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Efektywna praca w klasie zróżnicowanej
szkolenie e-learningoweKadry systemu oświaty, w tym: poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), bibliotek pedagogicznych (BP), szkoły i placówkiIV kwartał 2021 i II kwartał 2022
2.Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej – budowanie szkolnego środowiska wspierającego uczniówwebinariumKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówki18.11.2021
3.Nowy Model WWR - przygotowanie kadrszkolenie online/webinariumDyrektorzy jednostek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), liderzy WWR, nauczyciele konsultanci PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele i specjaliści z przedszkoliIV kwartał 2021
I kwartał 2022
4.Upowszechnienie informacji dotyczących krajowego systemu WWR, wsparcia dzieci i rodzin spotkanie informacyjno-konsultacyjneDyrektorzy jednostek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), liderzy WWR, nauczyciele konsultanci PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele i specjaliści z przedszkoliI–III kwartał 2022
5.Praca z dzieckiem/uczniem wysokowrażliwym - diagnoza i organizacja procesu edukacji
publikacja elektronicznaKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówkiIV kwartał 2021
6.Dzieci przejawiające trudne zachowania w grupie zróżnicowanej
publikacja elektronicznaKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówkiII–III kwartał 2022
7.Ocenianie - klasa zróżnicowana
publikacja elektronicznaKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówkiII–III kwartał 2022
8.Organizacja formy doskonalenia z zakresu zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży (diagnoza i wsparcie)szkolenie
Kadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówkiII kwartał 2022

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa