Oferta doskonalenia Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

w roku szkolnym 2022/2023

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Efektywna praca w klasie zróżnicowanejszkolenie e-learningoweKadry systemu oświaty, w tym: poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), bibliotek pedagogicznych (BP), szkoły i placówkiIV kwartał 2022
2.Zasoby i indywidualne potrzeby uczniów w kontekście planowania i organizacji procesu dydaktycznego w grupie/klasie zróżnicowanej na poszczególnych etapach edukacyjnych – edukacja wczesnoszkolnaszkolenieKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN,BP , szkoły i placówki (dyrektorzy i specjaliści)I kwartał 2023
3.Zasoby i indywidualne potrzeby uczniów w kontekście planowania i organizacji procesu dydaktycznego w grupie/klasie zróżnicowanej na poszczególnych etapach edukacyjnych – klasa IV-VIIIszkolenieKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN,BP , szkoły i placówki (dyrektorzy i specjaliści)I kwartał 2023
4.Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej, uczniów z zaburzeniami psychicznymi - jak rozpoznać i co robić w szkole.szkolenie online/webinariumKadry systemu oświaty, w szczególności dyrektorzy i specjaliści ze szkół specjalnychII kwartał 2023
5.Nauczyciel w edukacji włączającej, czyli jak zadbać o siebie, by móc wspierać innychszkolenie Kadry systemu oświaty, w tym PDN, psycholodzy i pedagodzy ze szkółII kwartał 2023
6.Nowy Model WWR - przygotowanie kadrszkolenie online/webinariumDyrektorzy jednostek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), liderzy WWR, nauczyciele konsultanci PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele i specjaliści z przedszkoliI-II  kwartał 2023
7.Upowszechnienie informacji dotyczących krajowego systemu WWR, wsparcia dzieci i rodzinkonferencjaDyrektorzy jednostek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), liderzy WWR, nauczyciele konsultanci PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele i specjaliści z przedszkoliIV kwartał 2022 I kwartał 2023
8.Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Liderów WWRspotkanie informacyjno-konsultacyjneliderzy WWRI kwartał 2023
9.Rola szkół/placówek specjalnych w realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej- Sieci współpracy dla dyrektorów szkół specjalnychsieci współpracy i samokształceniaPrzedstawiciele szkół i placówek specjalnychIV kwartał 2022 I kwartał 2023
10.Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego - współpraca kadr placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej.konferencjaKadry systemu oświaty, w tym PPP, PDN, BP, szkoły i placówki specjalne i ogólnodostępneII-III kwartał 2023

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa