Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie: Technologie informacyjne i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów i nauczycieli pracujących w systemie edukacji na szkolenie w języku francuskim „Technologie informacyjnych i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–14 października 2018. Rejestracja na szkolenie.

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przeprowadzone w Warszawie w dniach 29–30 września 2018 r., szkolenie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”. Celem szkolenia jest przygotowanie 96 osób – nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń i udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom: języka polskiego, matematyki, […]

E-kursy „Cyfrowe portfolio”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i w codziennym życiu.

Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej na szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 października 2018.

Idź do góry