Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przeprowadzone w Warszawie w dniach 29–30 września 2018 r., szkolenie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”. Celem szkolenia jest przygotowanie 96 osób – nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń i udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom: języka polskiego, matematyki, […]

E-kursy „Cyfrowe portfolio”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i w codziennym życiu.

Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej na szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 października 2018.

Szkolenie „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie”

fot.fotolia.ocm

Zapraszamy na dwie edycje szkolenia metodycznego blended-learning „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania naukowego i metody badawczej” organizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych. Jest ono skierowane do osób z uprawnieniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych jako nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, […]

„Uczniowie migrujący w polskiej szkole”

fot.Fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli  do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”. Celem projektu jest: powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie […]

Idź do góry